Provinciale Staten Zuid-Holland schrappen 2 geborgde zetels bedrijven

geborgde zetels
Vak K in de Tweede Kamer werd tijdens de behandeling van de initiatiefwet over de geborgde zetels niet gevuld met bewindslieden uit het kabinet, maar met de Kamerleden Laura Bromet (eerste rij links) en Tjeerd de Groot (daarnaast).

Provinciale Staten Zuid-Holland hebben op 15 juni besloten om het aantal geborgde zetels van 9 naar 7 te verlagen door te schrappen op de categorie bedrijven. Dat het aantal geborgde zetels omlaag ging naar 7 was eind 2021 al bekendgemaakt, maar het besluit om welke categorie het moest gaan stond destijds nog niet vast.

De provincie Zuid-Holland is de laatste provincie die de vermindering van het aantal geborgde zetels doorzet. Het besluit hiertoe is gestart in 2021 toen Provinciale Staten een initiatiefvoorstel van PvdA had aangenomen. Samen met GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, 50Plus, PVV en JA21 dienden zij dit in om de Zuid-Hollandse waterschappen democratischer te maken.

Paulien van der Hoeven (PvdA): “Dit is een mooie stap vooruit. De grote vraagstukken waar een waterschap zich mee bezighouden vragen om democratische besluitvorming, waarbij het algemeen belang wordt gediend en niet specifieke deelbelangen.”

Categorie bedrijven vervalt

Er moest dus een nieuwe verdeling komen van de geborgde zetels tussen de categorieën belanghebbenden bedrijven, ongebouwd en natuurterreinen. Tijdens de vergadering van 15 juni 2022 is Amendement 721 van Ja21 aangenomen, wat betekent dat de vermindering van het aantal geborgde zetels ten laste komt van de categorie bedrijven. Daarmee is het aantal geborgde zetels voor de categorieën natuur en ongebouwd gelijk gebleven en is het aantal zetels voor de categorie ingezetenen met twee toegenomen.

Voor Hoogheemraadschap Rijnland geldt dat de vermindering van het aantal geborgde zetels pas definitief is als de provincie Noord-Holland een gelijkluidend besluit heeft genomen.

Eerste Kamer is aan zet initiatiefwet

Het initiatiefwetsvoorstel van Bromet (GroenLinks) en De Groot (D66) leidde tot een gedeeltelijke afschaffing van de geborgde zetels, die is aangenomen op 31 mei 2022 in de Tweede Kamer. Een amendement van de ChristenUnie zorgde ervoor dat de geborgde zetels deels blijven bestaan, zij het ‘uitgekleed’. De Eerste Kamer moet de wetswijziging van DeGroot/Bromet nog wel behandelen. Volgens de initiatiefnemers toetsen senatoren wetsvoorstellen op een geheel eigen wijze en is het nog niet gezegd dat ze die zomaar aan gaan nemen.

Waterschapsverkiezingen 2023

Gaat, als het initiatiefwetsvoorstel wordt aangenomen, de afschaffing van de geborgde zetels nog in voor de waterschapsverkiezingen van maart 2023? Dat is nog onduidelijk. Partijen zijn al wel bezig met het samenstellen van hun lijsten.
Tijdige besluitvorming van het parlement, nu dus alleen nog de Eerste Kamer, is nodig om dit te kunnen doen, zegt minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat), die de Kamer adviseert. Hoe sneller er duidelijkheid is, hoe beter het is. Het moet uiterlijk op 1 december gepubliceerd worden in het Staatsblad om nog toe te passen bij de verkiezingen van 2023.