Waterwinstation Prinses Juliana bij Andijk kan gewoon doordraaien (foto: PWN).

In tegenstelling tot wat veel media eerder aankondigden, zijn er de afgelopen week nog geen zoetwatertransporten geweest naar het spaarbekken van PWN bij Andijk. De voorbereidingen voor dergelijke transporten zijn inmiddels wel getroffen, maar het is niet duidelijk of ze ook daadwerkelijk nodig zullen zijn. PWN zegt nu nog aan de drinkwatervraag te kunnen voldoen.

Volgens woordvoerster Jojanneke van Mourik zijn er de afgelopen weken enkele misleidende berichten in de media verschenen. “Verschillende kranten en websites suggereerden bijvoorbeeld dat er boten met drinkwater zouden gaan varen. Dat is onzin. Het gaat om schepen die elders in het IJsselmeer zoetwater kunnen laden om dat vervolgens te vervoeren naar het bekken bij Andijk.” PWN moet de waterinname bij Andijk regelmatig onderbreken doordat er bij het drinkwaterinnamepunt in het IJsselmeer geregeld fikse zoutbellen liggen. Een gevolg van de droogte, waardoor sommige delen van het IJsselmeer hebben te kampen met verzilting.

Waterbereiding Andijk draait gewoon door
De waterlevering aan de 60.000 huishoudens die PWN in Noord-Holland bedient, is echter nog niet in gevaar gekomen, benadrukt de woordvoerster. “Op dit moment hebben we nog voldoende zoetwater in het bekken en de waterbereidingsinstallatie kan gewoon haar werk doen. De voorbereidingen van de zoetwatertransporten hebben we getroffen onder het motto ‘better safe than sorry’. Dus als we door de zoutbellen in de problemen komen, ligt de oplossing klaar.”