De drinkwaterwinning bij Andijk ligt stil vanwege verzilting. (Foto: PWN)

Drinkwaterbedrijf PWN kan bij Andijk geen water meer innemen doordat er bij het drinkwaterinnamepunt in het IJsselmeer een fikse zoutbel ligt. Halverwege volgende week wordt daarom per schip zoet water vanuit andere delen van het IJsselmeer aangevoerd. Dat maakte minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat donderdag 13 september bekend.

Met de maatregel wil de minister er voor zorgen dat de kwaliteit van het drinkwater van 60.000 huishouden in West-Friesland binnen de norm blijft. Rijkswaterstaat is op dit moment samen met drinkwaterbedrijf PWN bezig met de voorbereidingen, zodat er medio volgende week twee tankschapen kunnen gaan varen. Deze schepen zullen het zoete water inwinnen, vervolgens terugvaren en de bekkens van drinkwaterbedrijf PWN met het water bijvullen. De kwaliteit van het drinkwater, inclusief de smaak, is daarmee gegarandeerd.

Voldoen aan wettelijke norm
In een brief aan de Tweede Kamer stelt de minister donderdag 13 september dat de aanvoer per schip nodig is om het borgen van de drinkwaterkwaliteit volgens de wettelijke norm van een jaargemiddeld zoutgehalte van 150mg chloride per liter. Overigens verklaart het RIVM dat er bij een relatief kortdurende blootstelling van enkele weken met waarden van 300mg Cl geen negatieve gezondheidseffecten worden verwacht. Ook voor installaties en leidingen voorziet kennisinstituut KWR bij deze waarden geen problemen. Het is lastig te voorspellen hoe lang de zoutbel voor het innamepunt blijft liggen.

Maatregelen tegen verzilting
Het IJsselmeer is de grootste zoetwaterbuffer van Nederland. Rijkswaterstaat is al weken bezig om het zoutgehalte in het meer naar beneden te krijgen. Er zijn extra pompen en bellenschermen geplaatst en er wordt geregeld gespuid op de Waddenzee. Nu blijkt dat de verzilting nog niet is afgenomen, is deze nieuwe maatregel bedacht.