Yara Sluiskil en Evides Industriewater tekenen nieuwe overeenkomst

Yara Sluiskil en Evides Industriewater hebben onlangs de handtekening gezet onder een nieuwe langdurige samenwerking voor de levering van demiwater en behandeling van condensaat.

Uitbreiding capaciteit

Martin Dhaene – Project Manager Yara Sluiskil: “Wij hebben Evides Industriewater als een zeer betrouwbare en flexibele partner ervaren en zijn er van overtuigd dat we de komende contractperiode wederom op Evides kunnen rekenen!”

DBFO-overeenkomst
Yara Sluiskil en Evides Industriewater (EIW) hebben destijds geleden gekozen voor een DBFO (Design, Build, Finance, Operate) overeenkomst. Naast het leveren van grondstoffen draagt EIW de volledige verantwoordelijkheid voor de demiwaterproductie en condensaatpolishing. Daartoe is in 2010 een nieuwe demiwaterfabriek voor Yara op locatie gebouwd.

Capaciteitsuitbreiding
Om aan de groeiende demiwatervraag van Yara te kunnen blijven voldoen,  wordt de productiecapaciteit van de demiwaterfabriek uitgebreid. Een ander belangrijk punt is de extra inzet op hergebruik van retourcondensaat voor de productie van demiwater. Tenslotte vindt er een verdere optimalisatie en uitbreiding plaats van de gebruikte technologie om aan de vereiste hoge waterkwaliteit te kunnen blijven voldoen. Hierdoor wordt tevens meer flexibiliteit gecreëerd in gebruik van de beide bronnen.

Duurzaamheid
Yara Sluiskil en Evides Industriewater hebben op het gebied van duurzaamheid samen toegewerkt naar een optimale oplossing.

Yara gebruikt het demiwater in de productieprocessen, ketelvoedingswater voor productie van stoom en bij het mengen van verschillende vloeibare meststoffen. Het condensaat wat vrijkomt vanuit de processen wordt door EIW opgewerkt en opnieuw ingezet als demiwater van hoge kwaliteit.

Maximalisatie van hergebruik, vermindering van energieverbruik en verlaging van de CO2-voetafdruk zijn daarbij de uitgangspunten.

Over Yara Sluiskil
Yara Sluiskil is een productievestiging van het Noorse bedrijf Yara International dat wereldwijd in 52 landen vestigingen heeft. Yara Sluiskil is al sinds 1929 op de huidige locatie gevestigd en maakt stikstofhoudende kunstmest en industriële chemicaliën, maar bijvoorbeeld ook CO2 voor de frisdrankindustrie en bierbrouwerijen.