Witteveen+Bos en Nijhuis Industries slaan handen ineen voor wereldwijde implementatie van 1-STEP-filter

Op 5 maart tekenden Karin Sluis, ceo van Witteveen+Bos, en Menno M. Holterman, ceo van Nijhuis Industries, een samenwerkingsovereenkomst voor de wereldwijde implementatie en toekomstige ontwikkeling van het 1-STEP-filter, dat de effluentkwaliteit van rwzi’s fors kan verbeteren. Het gaat om een behandelingsstap die tegelijkertijd gesuspendeerde vaste stoffen, stikstof, fosfor, organische microverontreinigingen en medische resten aanpakt.

Het 1-STEP-filter is een modulair en compact fixed-bed actief koolfilter, dat werkt met een naar verhouding hoge neerwaartse stroming. Het filter combineert vier behandelingsprocessen tot een enkele behandelingseenheid. Naast de verwijdering van gesuspendeerde vaste stoffen door filtratie, wordt stikstof verwijderd via biologische denitrificatie (met behulp van een selectieve koolstofbron), worden chemisch fosfaat en zware metalen verwijderd door coagulatie en flocculatie (met een lage dosis metaalzout) en, indien vereist, kunnen organische microverontreinigingen worden verwijderd door adsorptie aan de actieve kool.

Eerste filter sinds 2013 in gebruik bij rwzi Horstermeer
Bij de ontwikkeling van het 1-STEP-filter zijn verschillende bedrijven betrokken geweest en de ontwikkeling werd financieel ondersteund door STOWA en het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water. Het allereerste 1-STEP-filter wordt sinds 2013 door Waternet gebruikt in de rioolwaterzuiveringsinstallatie Horstermeer (165.000 i.e.). Dat filter heeft een capaciteit van 1550 m3/u en daarmee kan Waternet naar eigen zeggen voldoen aan de strenge limieten voor stikstof (5 mg/l) en fosfor (0,3 mg/l), die worden opgelegd door de EU-kaderrichtlijn Water. Bovendien verwacht Waternet met het 1-STEP-filter ook mogelijke toekomstige lozingslimieten voor organische microverontreinigingen te halen.

Niet zelf doen maar samenwerken
Na de succesvolle implementatie bij rwzi Horstermeer is het voor ingenieursbureau Witteveen+Bos nu tijd om de technologie internationaal uit te rollen. Waar branchegenoot Royal HaskoningDHV ervoor koos om de Nereda-technologie zelf internationaal te vermarkten, kiest Witteveen+Bos dus voor een samenwerkingsverband met Nijhuis Industries. Dit bedrijf in Doetinchem is gespecialiseerd in ontwerp, productie en installatie van waterzuiverings- en slibbehandelingssystemen voor industriële toepassingen. Nijhuis Industries is actief in ruim vijftig landen en richt zich onder meer op de voedselverwerkende, (petro)chemische, papier- en textielindustrie.