De winnaars van de Waterinnovatieprijs 2017 (foto: Waterschap Brabantse Delta) ,

Een techniek voor innovatief dijkonderzoek, zuivering van rioolwater met ozon, een sensor voor online monitoring van waterstanden, een mobiele waterkrachtinstallatie en dijkversterking met behulp van cementinjecties. De vijf winnaars van de waterinnovatieprijs dragen met hun vindingen stuk voor stuk bij aan een duurzamere omgeving. De prijs werd maandag 27 november uitgereikt tijdens de Markt- en Innovatiedag Waterschappen in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank kozen dit jaar voor het thema verduurzaming. Zij introduceerden in dat kader een aparte categorie voor duurzame energieopwekking en energiebesparing bij de waterschappen. Uit 115 inzendingen koos de jury vervolgens twaalf genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2017. De jury koos prijswinnaars in vier verschillende categorieën en het publiek voegde daar nog een extra prijswinnaar aan toe.

Dijkversterking

In de categorie Waterveiligheid won de innovatieve onderzoekstechniek voor dijkverbeteringen van Fugro Nederland BV, Deltares en waterschap Aa en Maas. Het gaat om een sondeertechniek waarmee bij dijken de horizontale doorlatendheid om de twee centimeter in beeld wordt gebracht. Door middel van het injecteren van water tijdens het sonderen en het meten van de waterdrukken de bodem kan de doorlatendheid worden bepaald. De techniek is getest op een dijk langs de Maas. Die dijk bleek veel sterker dan gedacht en daarom kon de versterking voor de helft minder worden uitgevoerd ten opzichte van een klassiek ontwerp.

Zuivering van microverontreiniging

In de categorie Schoon water won GE(O)ZOND Water. Met behulp van ozonisatie zijn microverontreinigingen, waaronder medicijnresten, verwijderd uit het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Wervershoof in Noord-Holland. Het doel van het project is om een innovatieve zuiveringstrein te ontwikkelen die om kan gaan met de complexe watermatrix van rwzi-effluent.

Online waterstanden
De Multiflexmeter won in de categorie Voldoende Water. De modulaire sensor maakt het mogelijk om watersystemen online te monitoren. De Multiflexmeter is een initiatief van waterschap Scheldestromen, onderwijsinstellingen, negen andere waterschappen en een ‘open source’-community. De Multiflexmeter is modulair opgebouwd en kost slechts 150 euro. Door de toepassing van een standaard open source-elektronicaplatform is een koppeling met allerlei soorten sensoren mogelijk. De eerste versie is de Multiflexmeter voor waterstanden, maar daar kunnen in de toekomst allerlei sensoren aan worden toegevoegd.

Mobiele waterkrachtcentrale

In de categorie Energie en Waterschappen sleepte de EQA-Box Plug & Play, een waterkrachtinstallatie die binnen een dag te plaatsen is, de eerste prijs in de wacht. De EQA-Box is ontwikkeld door EQA-Projects en waterschap Rivierenland. EQA-Projects heeft, samen met studenten van Hogeschool Rotterdam, Van Hall Larenstein, waterschap Rivierenland en sinds kort ook de TU Delft, een mobiele waterkrachtinstallatie ontwikkeld. Het is een ‘plug & play’ en gestandaardiseerd product dat de plastic soep als grondstof gebruikt. De installatie is eenvoudig binnen een dag te plaatsen bij een stuw, rioolwaterzuiveringsinstallatie, gemaal, in -en uitlaatkokers en spuisluizen.

Cementinjecties
Het publiek gunde de waterinnovatieprijs aan het project Verbetering IJsseldijk bij Gouda. De IJsseldijk is een van de primaire waterkeringen in het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. Om de dijk te versterken, is een nieuwe techniek gebruikt die nog niet eerder is toegepast in een primaire waterkering. In Gouda is de ondergrond slap. Daardoor dreigt de dijk zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde onderuit te glijden. Om de dijk te versterken is gekozen voor een constructieve techniek. De dijk wordt van binnenuit versterkt door cement in de dijk te injecteren, de zogenoemde is de Cutter Soilmix (CSM)-methode. Met een frees wordt de grond van de dijk vermengd met cement, waardoor de dijk steviger wordt.

Versnellingstraject

De winnaars krijgen de mogelijkheid om een intensief versnellingstraject aan te gaan. Samen met elke winnaar wordt bekeken of zo’n traject de innovatie verder kan brengen. Als het traject wordt aangegaan, ondersteunt een innovatiemakelaar de verdere realisatie of marktintroductie van het project. Het versnellingstraject wordt aangeboden door de Unie van Waterschappen, de Topsector Water, STOWA, en VPdelta.