Wim van Vierssen nieuwe vice-president WssTP

KWR-directeur prof. dr. Wim van Vierssen is gekozen als vice-president van het Europese watertechnologieplatform WssTP. Daarmee volgt hij Theo van den Hoven op, die tot erelid van het WssTP werd benoemd.

Het WssTP is het Europese watertechnologieplatform dat in 2004 in het leven werd geroepen door de Europese Commissie. Het platform streeft binnen de Europese watersector naar meer samenwerking op het terrein van onderzoek en innovatie, en naar verbetering van het concurrentievermogen. In de zes jaar dat Van den Hoven vice-president van het WssTP was, groeide het platform van 12 naar 178 leden met een brede vertegenwoordiging uit alle geledingen van de Europese watersector. De groeiende samenwerking heeft de slagkracht van de sector vergroot, met name bij het mobiliseren van middelen uit de Europese Kaderprogramma’s. Wim van Vierssen mag dat verder gaan uitbouwen.

Van Vierssen is bioloog en directeur van KWR. Zijn focus ligt op watermanagement van zee-, brak en zoet water. Van 1998 tot 2002 was hij rector aan het IHE Delft Institute for Water Education. Verder was hij o.a. lid van de Board of Gouvernors van de World Water Council (Marseille) en was hij van 2002 tot 2007 algemeen directeur van de Environmental Sciences Group van Wageningen UR.

Van Vierssen bekleedt de leerstoel Science System Assessment of water-related research aan de Technische Universiteit Delft. Hij was betrokken bij de ontwikkeling en begeleiding van grote nationale onderzoeksinitiatieven, waaronder het nationale programma Klimaat voor Ruimte. Momenteel is hij lid van de High Level Steering Group van het European Innovation Partnership on Water en voorzitter van het bestuur van de Allied Waters Foundation.

Last but not least dient hij in het bestuur van de Stichting TKI Watertechnologie van de Topsector Water en is hij lid van de Raad van Toezicht van Wetsus in Leeuwarden.