De waterschapswerkgevers, verenigd in de Vwvw, hebben unaniem ingestemd met het cao-onderhandelingsakkoord dat vorige week door hun werkgeversvereniging en de vakbonden werd bereikt. Uiterlijk 15 november wordt bekend of ook de vakbondsleden akkoord gaan (foto: Petr Kratochvil / Creative Commons).

Tijdens de ledenvergadering van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) op 24 oktober hebben de 35 leden unaniem ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat vorige maand is bereikt door de Vwvw en de vakbonden. Het akkoord bestaat uit een gezamenlijke visie ‘De arbeidsverhoudingen van morgen’, de cao-agenda voor de toekomst en de cao-tekst met de arbeidsvoorwaarden.

Geert-Jan ten Brink, voorzitter van de onderhandelingsdelegatie van de Vwvw, is blij met het unanieme vertrouwen van de leden: “Dit vormt een mooie basis om samen met de bonden verder te werken aan de arbeidsverhoudingen van morgen.”

Werknemers moeten nog akkoord gaan
De achterbanraadplegingen van vakbonden CNV en FNV lopen nog tot 15 november. Als ook deze achterbannen instemmen met het onderhandelaarsakkoord, treedt de cao Werken voor waterschappen op 1 januari 2020 in werking en stijgen de lonen dan met 2,5 procent en per 1 juli 2020 nog eens met 1 procent. De cao heeft een looptijd van één jaar.

Eerste cao van de Vwvw
De Vwvw heeft op 1 januari 2019 de werkgeverstaken van de Unie van Waterschappen overgenomen. Sinds die datum is de Vwvw de werkgeversvereniging van de 21 waterschappen, 14 aan de waterschappen gelieerde organisaties en hun in totaal 13.000 medewerkers. Deze cao is de eerste cao die de Vwvw met de vakbonden afsluit.

SAW technisch omgezet naar een cao
Vanaf 1 januari 2020 vallen medewerkers van de waterschappen onder het civiele arbeidsrecht. Daarom zijn de arbeidsvoorwaarden uit de huidige Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) technisch omgezet naar een cao. Bij een technische omzetting wijzigen de arbeidsvoorwaarden inhoudelijk niet. Net als bij het Rijk, de gemeenten en de provincies zijn er duidelijke afspraken gemaakt over een interne geschillenregeling en het lokale overleg met vakbonden over arbeidsvoorwaarden.