Akkoord bereikt over nieuwe cao waterschappen

Vakbonden FNV Overheid en CNV Overheid hebben met de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) een onderhandelaarsresultaat bereikt voor een nieuwe cao. Als de leden van de organisaties instemmen, stijgen de lonen per 1 januari 2020 met 2,5 procent en per 1 juli 2020 nog eens met 1 procent. De cao loopt tot 31 december 2020.

Vanaf 1 januari 2020 vallen medewerkers van de waterschappen onder het civiele arbeidsrecht. Daarom zijn de arbeidsvoorwaarden uit de huidige Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) technisch omgezet naar een cao. Bij een technische omzetting wijzigen de arbeidsvoorwaarden inhoudelijk niet. Net als bij het Rijk, de gemeenten en de provincies zijn er duidelijke afspraken gemaakt over een interne geschillenregeling en het lokale overleg met vakbonden over arbeidsvoorwaarden.

Toekomstagenda met drie hoofdlijnen
Er is bovendien een gezamenlijke cao-agenda voor de toekomst afgesproken, met drie hoofdlijnen: ‘Loopbaanbestendig’, ‘levenslang ontwikkelen’ en ‘waarderen van werk’. De werkgevers kunnen op deze terreinen in samenspraak met de medezeggenschap experimenten starten, waar anderen en de cao-partijen weer van kunnen leren. Yoram Bovenkerk, onderhandelaar van FNV Overheid: “We zijn blij dat we erin geslaagd zijn om ruim vóór 1 januari 2020 een mooi resultaat te bereiken voor een genormaliseerde cao, inclusief een mooie salarisstijging. Nu kunnen we aan de slag met de belangrijke thema’s voor de toekomst, zoals de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij zullen we ook de uitkomsten van het voor de zomer gesloten pensioenakkoord betrekken.”

Eerste cao van de Vwvw
De Vwvw heeft op 1 januari 2019 de werkgeverstaken van de Unie van Waterschappen overgenomen. Sinds die datum is de Vwvw de werkgeversvereniging van de 21 waterschappen, 14 aan de waterschappen gelieerde organisaties en hun in totaal 13.000 medewerkers. Deze cao is de eerste cao die de Vwvw met de vakbonden afsluit. Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, is blij dat er nu al een onderhandelaarsresultaat is bereikt: “Het is mooi dat de nieuwe vereniging al zo snel een tot een akkoord met de vakbonden is gekomen. Een voortvarende start van de Vwvw. Dat belooft veel goeds voor de toekomst.”

De bal ligt nu bij de achterbannen
Het complete onderhandelaarsresultaat wordt tussen 11 oktober en 15 november voorgelegd aan de leden van FNV, CNV en Vwvw. Als alle achterbannen van de vakbonden en de werkgevers instemmen, wordt het onderhandelaarsresultaat omgezet in een definitief akkoord.