Mexico stad (CDMX) heeft te maken met jaarlijkse cycli van overstromingen en watertekorten. De Public Space Autority van Mexico City (AEP) zoekt de oplossing in een betere inrichting van de stad. Oplossingen voor stedelijk waterbeheer gecombineerd met de (her)inrichting van de stad moet een weerbare publieke ruimte opleveren.

De vraag aan Deltares en de Urbanisten was om een concrete aanpak en holistische benadering. Het antwoord is in dit geval het vergroten van de sponscapaciteit

Cycli versterken de neerwaartse spiraal, tijd voor actie
Mexico stad kampt met ernstige droogtes, hittestress en watertekort in de zomer met als gevolg verzilting en ernstige bodemdaling door de grondwaterwinning. In de winter is er echter sprake van overlast door extreme regenval. Om overlast te beperken wordt overtollig water via ondergrondse infra de stad uitgeleid. Tel daarbij op het grootschalige verharden van de oppervlakte door de ongecontroleerde verstedelijking. En verdroging is een feit omdat regenwater nog maar moeilijk in de bodem wordt opgenomen. Deze cycli versterken de neerwaartse spiraal waar de stad in zit, tijd voor actie

De sponscapaciteit van de stad wordt vergroot
Samen met de Urbanisten ontwikkelde Deltares een strategische aanpak die complexe problemen aanpakt maar toch op een relatief kleine schaal is uit te voeren. Het plan draait helemaal op de volgorde van waterbehandeling; vasthouden, vertragen, bergen, hergebruiken en alleen afvoeren indien nodig. Uiteindelijk wordt de sponscapaciteit van de stad vergroot waarmee condities worden gecreëerd om water natuurlijk vast te houden en te bergen in de ondergrond, mogelijkheden voor hergebruik van water te vergroten en direct wateroverlast te verminderen. . Onder andere bodemdaling wordt zo voorkomen en door het vasthouden van water kan er in de stad ook meer groen gaan groeien. Hiermee koelt de stad zichzelf af door middel van verdamping.

Zes verschillende verstedelijkte zones zijn onderscheiden, waaraan evenveel verschillende waterstrategieën zijn gekoppeld. Elk van die zes strategieën kent een catalogus met oplossingen voor het waterbeheer in de openbare ruimte. Hoe dit te doen is uitgewerkt in een set typologieën, van toepassing op de twee meest urgente gebieden in de stad.

Wereldwijd kunnen ook andere steden profiteren van deze aanpak