Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Dinsdag 3 en woensdag 4 november organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een virtuele handelsmissie naar Italië. Voor watertechnologiebedrijven liggen er in Italië kansen op het gebied van afvalwaterzuivering en hergebruik van water in de industriële sector, in de bebouwde omgeving en in duurzame landbouw. De missie richt zich dan ook op deze specifieke sectoren. Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is aanwezig bij deze handelsmissie.

Hergebruik (afval)water

Italië is een sterk geïndustrialiseerd land. Vooral in het noorden is de industrialisatiegraad en de bevolkingsdichtheid hoog. Italiaanse bedrijven vinden duurzaamheid steeds belangrijker. Ze zijn op zoek naar innovatieve groene technologieën om de waterconsumptie te verminderen en het hergebruik van (afval)water te stimuleren.

Legionella

Hergebruik van water in de bebouwde omgeving wordt steeds meer gestimuleerd. In nieuwbouwprojecten van woningen en kantoren wordt dit aspect steeds belangrijker (smart cities). Nederland heeft veel expertise op het gebied van innovatieve water- en sanitaire voorzieningen en oplossingen. Dit kan interessant zijn voor de Italiaanse markt. Bijvoorbeeld voor de beheersing en bestrijding van legionella en andere ziekteverwekkende micro-organismen in afvalwater.

Hergebruik van reststromen

Italië investeert steeds meer in hergebruik van reststromen in de landbouwsector. Dit gaat vooral om terugwinning van nutriënten uit afvalwater en het efficiënter gebruiken van meststoffen. Maar ook om slibverwerking en het hergebruik van gezuiverd restwater voor (sub-)irrigatie en droogtebestrijding. Ook hierover heeft Nederland veel kennis en technologieën die interessant kunnen zijn voor de Italiaanse markt.

Meer weten?
Ga hier naar de website van het RVO