Open data delen is voor waterschappen een mooie eerste stap om interactie te bereiken. Dat stellen Jan Heida en Ignaas Bisdom. Beiden zijn customer success manager bij Esri Nederland. Heida: “Waterschappen spelen binnen een keten van organisaties een belangrijke rol als het gaat om het veilig houden van hun inwoners. Ze willen graag interactie bij de inrichting van deze taak. Open data biedt daarin een grote kans.” 

Dat waterschappen hun data op orde hebben, zal menigeen niet ontgaan zijn. Ignaas Bisdom vertelt dat de historie daarbij belangrijk is: “Waterschappen doen van oudsher al veel samen.” Nadat de waterschapssystemen INTWIS en later IRIS werden uitgefaseerd werd gewerkt aan standaardisatie van dataopslag.

Nu er steeds meer datastromen ontstaan en meer behoefte aan data is, kunnen waterschappen profiteren van het beschikbaar stellen van open data. Jan Heida: “Data beschikbaar stellen is nodig, want beleidsmakers, strategisch adviseurs en bestuurders willen meer interactie met inwoners, gemeenten en andere partijen in de keten om te werken aan de gezamenlijke uitdagingen. Denk hierbij aan het anders omgaan met water vanwege klimaatverandering. Ook zijn er agrariërs of groepen vrijwilligers die een actievere rol kunnen en willen spelen. Waterschappen kunnen dus vruchten plukken van open data.”

Ignaas Bisdom ziet kansen voor open data. “De waterschappen hebben actuele data die ze  direct kunnen delen met betrokkenen. Het gaat dan bijvoorbeeld om waterstanden en informatie over stuwen of gemalen. De ArcGIS Hub basic – élk waterschap heeft hier beschikking over – kan fungeren als open data-portaal.” Er is voor GIS-afdelingen dan ook een praktisch voordeel. “Individuele dataverzoeken kun je verwijzen naar dit open data-portaal. Dit betekent dat er alleen tijd geïnvesteerd moet worden om te profiteren van deze eerste stap.” 

Diverse waterschappen hebben een open data-portaal ingericht. Dit zijn onder meer waterschap Rijn en IJsselwaterschap Drents Overijsselse Delta en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Benieuwd naar hoe u met open data en het portaal aan de slag kunt? Tijdens de kennisdag voor waterschappen delen uw collega’s hun ervaringen met u. Schrijf u in via de website.

Lees meer over een open overheid op de webpagina van GIS voor waterschappen.