Waterschap ontwikkelt WaterWeetjesWandeling voor vestingstad Heusden

Waterschap Aa en Maas heeft, in samenwerking met het Heusdens Buro voor Toerisme en de gemeente Heusden, een WaterWeetjesWandeling ontwikkeld. Deze wandeling voert langs historische objecten in de vestingstad, waarbij het accent op water ligt. Dijkgraaf Lambert Verheijen van het waterschap overhandigde de wandeling op zondag 23 september tijdens de slotbijeenkomst in het kader van de Zuiderwaterlinie aan burgemeester Roel Augusteijn van de gemeente Heusden en gedeputeerde Henri Swinkels van provincie Noord-Brabant.

De slotbijeenkomst op zondag 23 september 2018 in het kader van de Zuiderwaterlinie luidde de finish van de laatste etappe van De Mars in: hierbij trok een stoet van wandelaars, atleten, muzikanten, carnavalsclubs een week lang dagelijks langs de Zuiderwaterlinie.


De WaterWeetjesWandeling Heusden is de vierde wandeling in de reeks: eerder werden edities gemaakt voor Grave, Landhorst en Someren/Starkriet. De WaterWeetjesWandeling is circa 3,5 kilometer lang en gaat door de historische binnenstad van Heusden. Er zijn in totaal 15 routepunten benoemd, waarvan de meeste een directe link hebben met het werk van het waterschap. Zo wordt bij de Veerpoort, de Wiel en de Wijkse Poort ingegaan op de veilige en sterke dijken.

Schandpaal
Ook verhalen we over de afwatering van het gebied en het graven van de Bergsche Maas, als blijvende oplossing tegen wateroverlast. De wandeling gaat ook langs de oude grenspaal (de Kaak) van het vroeger geheten ‘heemraadschap’. Deze paal markeerde niet alleen het werkgebied, maar werd ook ingezet als schandpaal: degenen die niet aan de waterschapsverplichtingen hadden voldaan, werden aan de paal vastgeketend (aan de kaak gesteld).

 

Zuiderwaterlinie

Heusden maakte onderdeel uit van de Zuiderwaterlinie: een samenhangend geheel van vestingsteden, forten, schansen, sluizen en inundatiegebieden. Deze oudste en langste waterlinie van Nederland verbond elf historische Brabantse vestingsteden met elkaar, van Bergen op Zoom tot Grave. In de Zuiderwaterlinie konden bij vijandelijke aanvallen grote stukken land tussen en rond de vestingsteden onder water worden gezet. Hierbij werd de waterstand sterk gereguleerd: het stond te hoog om er doorheen te lopen en te laag om er doorheen te varen.

Hoewel het gebied in en rondom Heusden de afgelopen eeuwen sterk is veranderd, maakt waterschap Aa en Maas in ons waterbeheer nog steeds gebruik van ideeën uit het verleden. Zo zetten we ook nu nog het gebied rondom ’s-Hertogenbosch in om extra water te bergen. We zorgen in dit gebied voor droge voeten, veiligheid en schoon en voldoende water. Dan doen we in totaal voor ruim 743.000 inwoners; voor nu en later!

Verkrijgbaar

De WaterWeetjesWandeling is gratis verkrijgbaar bij het Heusdens Buro voor Toerisme, de gemeente Heusden en is te downloaden via de website van waterschap Aa en Maas, www.aaenmaas.nl en via wandelnet: www.wandelnet.nl.