Links Lid Dagelijks Bestuur en waarnemend dijkgraaf waterschap Scheldestromen, Denis Steijaert en rechts Voorzitter College van Bestuur HZ University of Applied Sciences, John Dane

Waterschap Scheldestromen en de HZ University of Applied Sciences tekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst waarin ze intensief gaan samenwerken op het gebied van assetmanagement. Assetmanagement zorgt voor een optimaal beheer van de bedrijfsmiddelen (assets) van het waterschap zoals dijken, wegen, zuiveringen en (water)systemen.

In onderzoeksprojecten zullen docent-onderzoekers, studenten van de HZ en specialisten van het waterschap nauw samenwerken. Daarmee ontwikkelt het waterschap zich op het gebied van assetmanagement en kan de HZ jonge professionals opleiden die bekend zijn met de actuele problemen in het werkveld en van de modernste technieken om de vraagstukken op te lossen.

Lid Dagelijks Bestuur en waarnemend dijkgraaf waterschap Scheldestromen, Denis Steijaert: ‘’Deze samenwerkingsovereenkomst biedt de mogelijkheid voor een meerjarige structurele samenwerking die kan bijdragen aan het innovatievermogen en de kennispositie van beide partijen’’.

Voorzitter College van Bestuur HZ University of Applied Sciences, John Dane: “De huidige ontwikkelingen en complexiteit van assetmanagement vragen om een samenwerking van specialisten uit het werkveld en onderzoekers voor de ontwikkeling van kennis, innovatie en toepassing’’.

Assetmanagement

Assetmanagement verbindt de technische, financiële en bedrijfskundige aspecten die nodig zijn voor een optimale inzet van de bedrijfsmiddelen (de assets) van een organisatie. Niet alleen voor het waterschap, maar ook ver daarbuiten bestaat een grote behoefte aan kennis en vaardigheden op het gebied van assetmanagement. Dit is zeker het geval bij vitale infrastructuren zoals dijken, wegen, waterzuivering, riolering en watersystemen.

Eerste project

Het eerste project waaraan gewerkt wordt is de verbetering van het langetermijn vervangingsplan van 5000 duikers. Duikers zijn betonnen buizen die twee waterlopen met elkaar verbinden. In het langetermijn plan staat wanneer welke duiker aan onderhoud of vervanging toe is. En hoeveel geld daarvoor gereserveerd moet worden. Maar hoe verbeter je dat plan? Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe worden de verschillende belangen geborgd en risico’s beheerst? Wat zijn de mogelijke onderhoudsmaatregelen? Wat zijn de kosten? Binnenkort zijn de eerste resultaten bekend. Die resultaten moeten tevens een blauwdruk opleveren voor het maken van langetermijn vervangingsplannen van andere assets.

Verdere afspraken

In de samenwerkingsoverkomst zijn verder afspraken gemaakt over stage- en afstudeermogelijkheden, excursies en gastcolleges door specialisten van het waterschap.