Door het zomerse voorjaar zijn de waterplanten al vroeg in het jaar naar de oppervlakte gegroeid waar ze de watersporters in de weg zitten. Tijd om in actie te komen. Op 18 juni is gestart met het maaien van het fonteinkruid op het Gooimeer en Wolderwijd. De komende weken zullen 3 maaiboten al vanaf de vroege morgen bezig zijn met het maaien van 600 hectare waterplanten op het Gooi- en Eemmeer, Wolderwijd en de havens van de eilanden in de Randmeren.

Maaien 2.0
Tot vorig jaar lag de recreatiebetonning veelal in een zee van waterplanten. In het Gooi- en Eemmeer en Wolderwijd is de recreatiebebakening dit jaar daarom (tijdelijk) verlegd  en wordt vervolgens het hele gebied binnen deze recreatiebetonning gemaaid. In het verleden gaf de recreatiebetonning de grens van 1.50 diepte aan, nu geeft deze de grens van een bevaarbaar gebied aan. Met ‘maaien 2.0’ willen de Coöperatie Gastvrije Randmeren en de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren de praktijk en de effectiviteit van het maaien van waterplanten verbeteren. Watersporters mogen er dan in het hoogseizoen vanuit gaan dat tussen de recreatiebetonning het water doorvaarbaar is. Op het Eemmeer is met nieuwe recreatiebetonning een recreatievaargeul van 100 meter breed naast de hoofdvaargeul gecreëerd. De diepte van deze geul is onveranderd, maar door maaien ontstaat er meer bevaarbaar water.

Rita Braam, directeur Gastvrije Randmeren: ‘Wij vergelijken de Randmeren soms met een skigebied. In een skigebied is niet het hele berggebied geschikt om te skiën. Er zijn natuurzones en geprepareerde skipistes. Voor de gebruikers is van belang dat er informatie beschikbaar is m.b.t. de toegang en kwaliteit van de skipistes waar je veilig, maar wel op eigen risico, kunt skiën. Dit is een uitgangspunt waar we met het maaien, verbeterde communicatie en in de toekomst nieuwe verdiepte vaargebieden naar toe werken.’

Verdiepingen en recreatievaargeulen
In de Randmeren speelt de waterplantenproblematiek al jaren. Het probleem manifesteert zich inmiddels ook in het IJmeer en het Markermeer. De provincie Noord-Holland heeft samen met de Coöperatie en waterrecreatiesector om die reden het initiatief genomen om met verschillende waterpartners een plan op te stellen om voor de langere termijn tot een meer structurele oplossing te komen.  Onderdelen van de oplossing zijn verdiepingen ten gunste van de waterrecreatie, verleggen en uitbreiden van recreatiebetonning, maaien binnen de recreatiebetonning, zonering en verbeterde communicatie. De Coöperatie heeft actief geparticipeerd in deze planvorming en kon daarbij de ervaring en expertise inbrengen die is opgedaan in de Randmeren. Een uitgebreid regionaal voorstel, ondertekend door 31 partners in de Randmeren- en het aangrenzende IJmeer-Markermeergebied, is eind maart jl. aan minister Van Nieuwenhuizen van I&W gestuurd.

Voor de langere termijn wordt ingezet op het verdiepen van bepaalde vaargebieden en het creëren van recreatievaargeulen naast de hoofdvaargeul.

Voor de korte termijn komt  de aanpak neer op fors meer maaien, voor het eerst ook in het IJmeer en Markermeer.  In de Randmeren is in 2018 al aanpassing van de (recreatie)-betonning, het IJmeer-Markermeer volgt in 2019. Najaar 2018 wordt de aanpak maaien 2.0 geëvalueerd en de complete aanpak voor 2019 voorbereid.