De Delftse professor André Schiele met zijn prikkelende keynote over het op afstand bedienen van robots (foto: Jac van Tuijn).

De KIVI-Waterbouwdag op 4 oktober stond in het teken van hightech, met name de inzet van robots. Later op de dag boog een overvolle zaal zich over de aanleg van eilanden – voor vliegveld en energie-opslag – in de Noordzee. De waterbouwers namen een manifest aan waarin wordt opgeroepen tot ambitieuze bouwprojecten waarbij meerdere functies worden gecombineerd.

Keynote-spreker professor André Schiele van TU Delft daagde de aanwezigen op de Waterbouwdag  uit om meer werk te maken van robottechnologie. Schiele liet zien hoe snel de technologie zich ontwikkelt en hoe robots realtime op afstand aan het werk kunnen worden gezet. Hij vroeg zich af waarom de waterbouwsector nog zo terughoudend is met de inzet van robots. De mens blijft een onmisbare schakel in het geheel, stelde hij de aanwezigen gerust. Mensen leren de robot het initiële kunstje en dan kan de robot met ‘machine learning’ zijn werkzaamheden helemaal zelfstandig doen. Het idee is dat robots bijvoorbeeld inzetbaar zijn om in het donker of in zeer troebel water te kunnen baggeren. Dat baggerschepen vanuit het hoofdkantoor van Van Oord en Boskalis over de hele wereld kunnen worden ingezet, werd gezien als een wel heel ver toekomstbeeld.

Blokken met positioneringssensor
Minder ver in de toekomst is het gebruik van sensoren op de nieuwe Levell-blokken, waarmee de Afsluitdijk versterkt gaat worden. Alle blokken krijgen een positioneringssensor, zodat de machinist die de blokken op de Afsluitdijk legt precies weet of ze goed liggen. Volgens een medewerker van BAM zijn er echter geen plannen om de hele operatie zonder machinist uit te voeren.

Alle afmetingen vastgelegd in puntwolken
Dat de waterbouwsector echt al wel hightech werkt, lieten twee medewerkers van BAM in een presentatie over de inzet van 3D- en 4D-software bij de bouw van een nieuwe sluis bij Terneuzen. De software is al bij de tender gebruikt om de opdrachtgever te laten zien welke innovaties mogelijk waren. En nu voor de uitvoering wordt gebruikgemaakt van puntwolken, zodat alle afmetingen precies zijn vastgelegd. Aan de hand van het 4D-model kan BAM ook precies bijhouden hoeveel beton er is gebruikt.

Directeur Henk Nieboer van Escoshape presenteert het Nova Delta initiatief van de Topsectoren om te komen tot een meer planmatig gebruik van de Noordzee (foto: Jac van Tuijn).

Manifest voor ambitieuze bouwprojecten in de Noordzee
Een vliegveld in zee, een energie-eiland en de Haakse zeedijk. Daarmee werden de mensen geprikkeld die aanwezig waren op de sessie over Bouwen op de Noordzee. Vier inleiders spraken over icoonachtige projecten. Hendrik Postma presenteerde het vliegveld in zee, waarmee de hele omgeving van Amsterdam in één klap van lawaaioverlast is verlost. Henk Nieboer van Ecoshape presenteerde het Nova Delta-initiatief van de Topsectoren, een pleidooi om na te gaan denken over het planmatig gebruik van de Noordzee voor onder meer het opwekken van energie. Nu is het een lappendeken waarbij her en der windmolenparken worden gepland, waar mogelijk in de toekomst zand moet worden gewonnen om de kust te kunnen versterken. Verder vroeg Kees Hulsbergen aandacht voor het grootschalig opwekken van stroom met getijdeturbines en sprak Dick Butijn over de Haakse Zeedijk, die bestaat uit nieuwe eilanden met zoetwater lagunes erachter.

Ook aandacht voor natuur en milieu
Uiteraard waren alle aanwezige waterbouwers voorstander van dit soort icoonachtige projecten. Toch was er zeker aandacht voor de ecologische aspecten en werd ervoor gepleit de projecten zo uit te voeren dat de biodiversiteit van de Noordzee er beter van wordt. Daarmee is het nu op bepaalde plaatsen al heel beroerd gesteld en met een goede aanpak van de icoonprojecten zou die biodiversiteit makkelijk verbeterd kunnen worden, zo luidden enkele suggesties. Opvallend was de verdeeldheid bij de vraag of platformen beter zijn dan eilanden. Platformen worden als minder verstorend gezien, maar voor bepaalde plannen zijn eilanden onmisbaar. Bij de stemming over deze stelling staakte de stemmen.

Bij acclamatie werden de tien stellingen van het manifest Bouwen op de Noordzee aangenomen.

Bij de stemming trokken de aanwezige waterbouwers massaal de groene kaart, behalve bij de rol van de overheid. Daar verschenen enkele rode kaarten (foto: Jac van Tuijn).