Fage
Foto: Yusuke Kawasaki/Flickr

De Griekse yoghurtproducent Fage wil een ‘hypermoderne en duurzame zuivelfabriek’ bouwen op een bedrijventerrein bij het Drentse Hoogeveen. Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment tekent echter bezwaar aan, omdat volgens hen de KRW-doelstellingen in het geding zijn. Volgens Henk Brink van waterbedrijf WMD is het geen vanzelfsprekendheid of automatisme dat ‘waterslurpers’, zoals de geplande yoghurtfabriek worden aangesloten. “Ze moeten vooraf wel aan drie belangrijke criteria voldoen.’’

Zo gaat WMD alleen leveringsovereenkomsten aan als er voldoende capaciteit is, het bedrijf aantoonbaar kwaliteit van drinkwater nodig heeft en maatregelen neemt om efficiënt om te gaan met drinkwater.

“Niet alles kan zomaar in Drenthe’’, nuanceert Brink in het Dagblad van het Noorden het beeld dat de WMD iedereen op zijn wenken bedient. “Er zijn wel weigeringen geweest. Het gebeurt niet vaak, maar we hebben al een paar keer ‘nee’ verkocht. Bijvoorbeeld omdat een bedrijf geen drinkwaterkwaliteit nodig heeft of op een locatie zit waar we geen ruimere capaciteit kunnen leveren.’’

Voldoende aanbod

Fage vraagt om 2500m3 drinkwater per dag, blijkt uit de vergunningaanvraag. WMD kan aan deze vraag voldoen, meldt het op de website. In Hoogeveen is voldoende aanbod, zo blijkt uit onderzoek. In het onderzoek kijkt WMD naar de beschikbaarheid van drinkwater, de vergunning en maakt het bedrijf een inschatting van hoeveel drinkwater het in de komende jaren nodig heeft.

Piekmomenten

De eventuele komst van de yoghurtfabriek beïnvloedt volgens Brink het reguliere watersysteem niet. “Fage gebruikt rond 3 procent van de totale beschikbare capaciteit.’’ Een dun straaltje uit de kraan is volgens hem het gevolg van heel veel waterverbruik op hetzelfde moment. Piekmomenten dus.

“Het zegt niets over de beschikbaarheid van drinkwater, maar alles over de gevraagde hoeveelheden die we gewoon niet door het leidingnet krijgen. Daar heb je hele dikke pijpen voor nodig. Industriële klanten hebben ook een veel gelijkmatiger verbruik en ze leunen niet zo zwaar op onze drinkwatercapaciteit.‘’

Geen acuut probleem

WMD stelt dat er in Drenthe geen acuut probleem is als het gaat om de beschikbaarheid van grondwater voor het maken van drinkwater. Dat is volgens het waterbedrijf ook te lezen in onderzoeksrapporten van VEWIN en RIVM. In 2027, zo is de verwachting, is er wel extra water nodig. Na 2030 is de situatie ook zo dat WMD extra water nodig heeft in delen van Drenthe vanwege groei van de bevolking en economische groei.

Enige ruimte

WMD stelt dat het in de vergunningen nog enige ruimte heeft. Daarnaast kijkt WMD samen met de provincie naar plekken om eventueel in de toekomst (na 2030) grondwater te winnen voor het maken van drinkwater. En die zijn er volgens WMD. Voor andere delen van Nederland kan de situatie heel anders zijn. Vandaar dat in deze regio’s de druk veel groter is om te besparen en dat weleens gesproken wordt over de kraan waar geen water uit komt, stelt WMD.

Bezwaarschrift

MOB is er echter niet gerust op. Gedeputeerde Staten van Drenthe willen de vergunning ‘onder het stellen van voorschriften’ verlenen. Echter, de uitbreiding van rwzi Echten is mogelijk nog niet afgerond als Fage de vergunningen binnen heeft en de productie kan starten. Dat is voor MOB reden om op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water een bezwaarschrift in te dienen tegen het ontwerpbesluit van de provincie.

Milieubelang

Volgens MOB heeft de provincie onvoldoende rekening gehouden met het milieubelang. ‘Het milieubelang is veelal in de sleutel van de technische mogelijkheden geplaatst, waarmee geen recht wordt gedaan aan de bescherming van het milieu als zelfstandige grondslag’, schrijft de advocaat van de organisatie in de ingediende zienswijze.