Water Platform Brabant krijgt subsidie voor versterking watertechnologiesector

De provincie Noord-Brabant heeft een subsidie toegekend aan het kennisnetwerk Water Platform Brabant. De subsidie stelt het netwerk in staat de positie van de Brabantse water technologie te versterken en het netwerk verder uit te bouwen. De bij het platform aangesloten bedrijven en organisaties zijn gespecialiseerd in het behandelen van water voor verschillende toepassingen en het voorkomen van vervuiling.

De provincie kan de grote en diverse wateropgaven alleen realiseren door een vernieuwende aanpak en met behulp van partijen die tot nu toe minder bij beleid en uitvoering in beeld waren. De samenwerking zoals beoogd door het Water Platform Brabant voorziet in kennisdeling tussen diverse partijen en kan resulteren in innovaties die onontbeerlijk zijn voor het behalen van provinciale doelstellingen met betrekking tot waterkwaliteit en -kwantiteit. Bovendien draagt het platform bij aan het ontstaan van een robuuste sector in Brabant, hetgeen een voorwaarde is voor het oplossen van de complexe vraagstukken waarvan de oplossingen een lange adem vergen. De provincie heeft daarom besloten om subsidie te verlenen verleend voor de volgende activiteiten:

  • Samenbrengen en in beeld brengen van de Brabantse watertechnologie bedrijven; elkaar leren kennen, bijdrage leveren aan het koppelen van bestaande relevante netwerken en zoveel mogelijk duurzame bruggen te slaan tussen initiatieven die voor de waterketen relevant zijn;
  • Samen (innovatieve) toepassingen ontwikkelen door informatie te delen, nieuwe ontwikkelingen, innovaties en business te ontwikkelen;
  • Vergroten van de zichtbaarheid watertechnologie bedrijven in het onderwijs; in MBO en
    HBO procestechniek bevorderen (als onderdeel van Human Capital) en met de doorlopende leerlijn (MBO-HBO en WO) kijken hoe aansluiting kan worden gevonden bij de competentievragen die bedrijven hebben. Via stages en afstudeer projecten de barrières tussen onderwijs en watertechnologie bedrijven verkleinen;
  • Uitbouwen van pilot locaties en living labs.