De Induss I fabriek van Water-link voor bedrijven in de haven van Antwerpen (foto:Water-link)

Het Antwerpse waterleidingbedrijf Water-link nam eind november de vierde productielijn in gebruik van haar demi-waterfabriek Induss I in de Antwerpse haven. De fabriek is nu in staat om 2 miljoen liter gedemineraliseerd water per uur -bijna de inhoud van één olympisch zwembad- te leveren aan bestaande en nieuwe chemiebedrijven in de haven.
Water-link is nu actief op acht industriële sites in België.

De installatie is volautomatisch en wordt op afstand bewaakt door operators. Ze maakt  net als de andere drie productielijnen gebruik van ionenwisseling.  Volgens Water-link is het  duurzame installatie door het lage energiegebruik en een beperkte afvalwaterstroom. Het demi-water voldoet volgens Water-link aan de strenge Duitse VGB-richtlijnen.

Dat is de algemene gebruikte norm voor waterkwaliteit voor grote stoomketels in energiecentrales. Water-link was verantwoordelijk voor de engineering en de projectleiding. De hoofdaannemers waren Mourik (bouwkunde), CGK (mechanische werken, piping) en ATS (elektrische werken).

Capaciteit verdubbeld
Door de opening heeft Water-link in acht jaar tijd de capaciteit van de demi-waterfabriek verdubbeld. RWB ontwierp en realiseerde in 2011 voor Induss, toen nog een dochterbedrijf van water-link, in de Antwerpse haven de eerste fabriek voor de levering van gedemineraliseerd water aan de industrie.

Die bestond oorspronkelijk uit 2 productielijnen van elk 500 m3/uur met ieder een voorfilter, kation filter, CO2-toren, anion filter, UV-installatie en een mengbed filter. De 2 lijnen leverden water aan twee opslagtanks met elk 7.500 m3 inhoud. Water-link voedde vanuit hier een netwerk van 14 km ondergrondse leidingen met demi-water voor klanten in de (petro) chemische industrie. In 2014 startte het waterleidingbedrijf met de bouw van de derde productielijn.

Strategische plek aan de Schelde
Op het industrieterrein de Scheldelaan in Antwerpen zijn veel fabrieken van internationale (petro) chemische spelers en raffinaderijen. Een strategische plek geclusterd langs de oevers van de Schelde in het hart van de Antwerpse haven. Een essentieel aspect van het (petro) chemische productieproces is het gebruik van demiwater (gedeïoniseerd / gedemineraliseerd water).

Constante overcapaciteit
Historisch gezien beheerde bijna elke fabriek langs de Scheldelaan zijn eigen demi-waterproductie. Dit betekende dat elke fabriek tijd, geld en mensen spendeerde aan de productie van demi-water. Dit resulteerde in een constante overcapaciteit, niet alleen per fabriek, maar voor het gehele industrietrein langs de Scheldelaan. De komst van de Induss 1 maakte hier een einde aan.

Inzet andere waterbronnen
Water-link is nu actief op acht industriële sites in België. Het waterleidingbedrijf heeft ook een demi-water netwerk in de Gentse haven. Door de langere perioden van droogte richt Water-link zich ook op de inzet van andere waterbronnen, zoals het brakke water van de Schelde en het effluent van rwzi’s als alternatief voor het Maaswater als ruwwaterbron.