Voorzitterswissel bij Water Natuurlijk

Nadat hij ongeveer een half jaar de voorzittershamer van Water Natuurlijk in handen heeft gehad, heeft Bart Jan Krouwel kort na de verkiezingen afscheid genomen van het bestuur van de waterschapspartij. Hij wordt voorlopig opgevolgd door bestuurslid Peter Snoeren, die nu waarnemend voorzitter is.

Op 22 september 2018 nam Krouwel de voorzittershamer over van John Steegh, die het voorzitterschap voor een periode van vijf jaar had vervuld. Steegh werd overigens benoemd als voorzitter van de nieuwe integriteitscommissie die Water Natuurlijk in het leven heeft geroepen. Krouwel was mede-oprichter en eerste directeur van de ‘groene bank’ Triodos en later directeur maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de Rabobank. Ook was hij voorzitter van EPE (European Partners for the Environment), bestuurslid van de ECNC (European Centre for Nature Conservation) en lid van de Raad van Advies van Wageningen Universiteit en Alterra.

Zijn opvolger Peter Snoeren was wethouder voor D66 en GroenLinks (tegelijk) in zijn woonplaats Nieuwegein. Snoeren is van huis uit verkeerskundige en werkte behalve in Nederland aan duurzaamheid en verkeersveiligheid in westelijk Afrika.

Behalve van Bart Jan Krouwel nam de partij ook afscheid van bestuurslid Bart Vink, voormalig D66-raadslid in Amsterdam en werkzaam op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en hbo-docent ruimtelijke ordening.