De waterbewustzijns campagne werd op pompstation Vechterweerd officieel gelanceerd met een presentatie van 120 flessen die staan voor het gemiddelde drinkwatergebruik van 120 liter per dag en de onthulling van een bestelbusje met de slogan ‘Dat kan minder’ (foto: Jac van Tuijn).

“We zijn als Vitens altijd gericht op de productie van drinkwater. Als de vraag groeit, dan vergroten we onze capaciteit. Dat is technisch geen probleem, maar moeten we dat ook willen”, zo stelde Vitens-directievoorzitter Jelle Hannema zich de vraag bij de presentatie van de drinkwaterbesparingscampagne op productiestation Vechterweerd bij Zwolle. Het drinkwaterbedrijf wil een bijdrage leveren aan de lastige waterverdeling in tijden van langdurige droogte.

De campagne gaat wat Hannema betreft vooral om de bewustwording bij de consument voor het laagwaardig gebruik van drinkwater, zoals langdurig douchen en het sproeien van de tuin. Afgelopen zomer heeft het bedrijf over een langere periode 140 procent productie moeten draaien om aan de watervraag te kunnen voldoen. Een structurele oplossing voor zo’n hoge watervraag zou betekenen dat Vitens meer grondwater moet gaan onttrekken. De provincie Overijssel vreest dat dat het duurzame gebruik van grondwater nog verder gaat verstoren. Er wordt in Overijssel nu al meer grondwater onttrokken dan dat er via infiltratie bijkomt.

Gebruik grondwater in onbalans
Na de droge zomer van vorig jaar heeft de provincie Overijssel aan Vitens gevraagd om binnen de vergunde grondwateronttrekkingen te blijven. De grote vraag leidde afgelopen zomer op Vitens pompstation Manderveen bij Almelo tot een overschrijding van de vergunde maximale piekonttrekking. De provincie wil voorkomen dat bij extreme droogte, als iedereen kampt een watertekort, de drinkwatervoorziening ongelimiteerd kan doorgaan met onttrekken.
“Zo’n limiet aan de grondwateronttrekking stellen wij niet voor niets”, zo lichtte Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman toe tijdens de lancering van de campagne. “Je kunt de vergunning voor een speler misschien vergroten maar dan doe je de ander tekort”. Boerman doelde daarmee op de andere grondwatergebruikers, zoals de industrie, landbouw en natuurbeheerders.

Overijsselse wateropgave
Volgens Hannema is dat precies de achterliggende gedachte van de campagne. “We hebben allemaal te maken met het ene watersysteem. Als onze 5,7 miljoen klanten allemaal een klein beetje bijdragen, kunnen we samen een heel groot verschil maken.”
Gedeputeerde Boerman is blij met de campagne en wijst erop dat ieder een eigen rol moet spelen. De waterschappen moeten ervoor zorgen dat er meer regenwater infiltreert om het diepere grondwater weer te kunnen aanvullen. Maar ook burgers kunnen hun bijdrage leveren, aldus Boerman.

Andere winlocaties
In 2014 leverde Vitens nog 346 miljoen m3 drinkwater, in 2018 steeg dit naar 377 miljoen m3. Een stijging van zo’n 9 procent. Het bedrijf verwacht in 2050 in het extreme geval zelfs 30 procent meer drinkwater gebruiken in ons land. Daarnaast wordt Nederland zowel boven als onder de grond drukker, waardoor het steeds moeilijker wordt om voldoende drinkwater te kunnen blijven winnen.
Hannema ziet nog mogelijkheden om op zoek te gaan naar andere winlocaties die minder nadelige gevolgen hebben voor de directe omgeving. Maar meer onttrekking leidt volgens met tot grotere grondwaterwingebieden, met alle bijkomende beperkingen van het ruimtegebruik.

De waterbewustzijns campagne werd op pompstation Vechterweerd officieel gelanceerd met een presentatie van 120 flessen die staan voor het gemiddelde drinkwatergebruik van 120 liter per dag en de onthulling van een bestelbusje met de slogan ‘Dat kan minder’ waarbij gedoeld wordt op de 70 liter drinkwater dat dagelijks wordt gebruikt voor het douchen.