Vitens riep watergebruikers op geen zwembaden te vullen. (foto: Pixabay).

Drinkwaterbedrijf Vitens verzocht inwoners van Gelderland en Overijssel dit weekend dringend om zuinig aan te doen met drinkwater in verband met een watertekort. Op sommige plaatsen steeg het verbruik met wel 70 procent en kon de waterproductie het niet bijbenen. In verschillende gemeenten werd de waterdruk verlaagd.

“Het watersysteem is helaas niet gebouwd op piekverbruik. We zagen afgelopen dagen een toename van 70%. Het is helaas niet mogelijk om opeens 70% meer op te pompen. Hierdoor vragen we aan mensen om niet noodzakelijk waterverbruik te beperken”, meldt een Vitens-woordvoerder op Twitter.

Overschrijding van vergunning

Vitens kampt al langer met een te hoog piekverbruik in de zomer. In 2018 vroeg de provincie Overijssel het drinkwaterbedrijf om binnen de vergunde grondwateronttrekkingen te blijven. De grote vraag leidde in dat jaar op Vitens pompstation Manderveen bij Almelo tot een overschrijding van de vergunde maximale piekonttrekking. De provincie wil voorkomen dat bij extreme droogte, als iedereen kampt een watertekort, de drinkwatervoorziening ongelimiteerd kan doorgaan met onttrekken.

Waterverdeling

“Zo’n limiet aan de grondwateronttrekking stellen wij niet voor niets”, zo lichtte Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman toe tijdens de lancering van een waterbesparingscampagne van Vitens in april 2019. “Je kunt de vergunning voor een speler misschien vergroten maar dan doe je de ander tekort”. Boerman doelde daarmee op de andere grondwatergebruikers, zoals de industrie, landbouw en natuurbeheerders.

Waterbesparing

“Als de vraag groeit, dan vergroten we onze capaciteit. Dat is technisch geen probleem, maar moeten we dat ook willen”, zei Vitens-directievoorzitter Jelle Hannema bij de presentatie van de drinkwaterbesparingscampagne op productiestation Vechterweerd bij Zwolle. Het drinkwaterbedrijf wil een bijdrage leveren aan de lastige waterverdeling in tijden van langdurige droogte.