ontpoldering Hedwigepolder
De ontpoldering van de Hedwigepolder stuitte op veel protest in Zeeland(foto: Creative Commons)

Na de ontpoldering van de Hedwigepolder zal er in 2022 of 2023 vanuit de Westerschelde met PFOS en PFAS vervuild water stromen. De potentiële vervuiling leidt echter niet tot het stopzetten van de ontpoldering. Rijkswaterstaat gaat de vervuiling wel monitoren. Daarnaast verwijzen de demissionaire bewindslieden van Infrastructuur en Waterstaat naar de wettelijke zorgplicht. Dat is de verplichting om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevergd om verontreiniging te voorkomen.

Of die wettelijke zorgplicht ook geldt voor Belgische partijen blijft onduidelijk in de brief die demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg en minister van Infrastructuur en Waterstaat Barbara Visser deze week naar de Tweede Kamer stuurden. In deze brief geven zij antwoord op de vraag van Chris Stoffer (SGP) naar de gevolgen van de gevonden PFAS-concentraties in de Westerschelde op de voorgenomen ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder.

Lozingsvergunning 3M

Het Amerikaanse bedrijf 3M mag van de Belgische overheid jaarlijks 5300 kilo van de schadelijke stof PFAS in de Westerschelde lozen. Die vergunning en mogelijk extra lozingen leidde dit jaar in België tot een confrontatie met de Belgische minister van Omgeving Zuhal Demir. Zij stelde de Belgische vestiging van het Amerikaanse bedrijf 3M en tien bestuurders in juli officieel in gebreke voor het lozen van de giftige stof. De PFAS-vervuiling is zowel in Nederland als in België aangetroffen in de Westerschelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Na de ontpoldering van de Hedwigepolder leidt dat waarschijnlijk ook tot vervuiling van dat gebied.

Bassin vervuild slib

In september riep raadslid voor de ChristenUnie in Reimerswaal Andries Jumelet de Nederlandse overheid op om te stoppen met de ontpoldering van de Hedwigepolder als de Belgen schadelijke stoffen blijven lozen. ‘Straks wordt de Hedwigepolder één groot bassin met vervuild slib uit Antwerpen’, zei  Jumelet tegen Omroep Zeeland. ‘Wat mij betreft wordt de ontpoldering van de Hedwige zo snel mogelijk stilgelegd.’

Technische focus

Van Weyenberg en Visser onthouden zich in hun technische brief van politiek commentaar op de vervuiling die vanuit de Zuiderburen ons land in stroomt. Zij focussen zich vooral op de wet en de technische verschillen tussen het bezinken van baggerspecie en sediment. ‘De toepasselijke categorie uit het handelingskader betreft categorie 4.8.1 Baggerspecie toepassen binnen hetzelfde oppervlaktewaterlichaam. Hiervoor geldt toepasbaar, wel meten en toetsen op uitschieters.’ Met andere woorden: het vervuilde water mag dus gewoon de polder in stromen.

Politiek vuurwerk door ontpoldering Hedwigepolder

Dat de demissionaire bewindslieden hun vingers niet willen branden aan het stopzetten van de ontpoldering van de Hedwigepolder is niet verrassend. De Hedwigepolder is politiek vuurwerk. Na jarenlang touwtrekken bepaalde de Hoge Raad in januari 2018 dat de staat mocht doorgaan met de onteigening van de polders. In maart 2020 ging het grondwerk in de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen van start.

 

Meer nieuws uit de watersector