In de Climate Risk Overview worden belangrijke parameters zoals bevolkingscijfers, overstromingsrisico, laaggelegen gebieden, kusterosie en ecologie samen visueel in kaart gebracht (foto: Van Oord).

Tijdens de internationale Climate Adaptation Summit (CAS) 2021 introduceerde de maritieme onderneming Van Oord een nieuwe tool die meerdere datalagen met elkaar combineert en zo gebruikers in staat stelt om wereldwijd risico’s van kustgebieden in kaart te brengen. Iedereen kan de tool gebruiken en informatie over bedreigde kustgebieden vergaren, opslaan en delen.

De Climate Risk Overview is het resultaat van een samenwerking tussen Van Oord en het Global Centre on Adaptation (GCA). De introductie loopt daarmee vooruit op de ‘officiële overhandiging’ aan voormalig VN-secretaris-generaal en GCA-bestuurder Ban Ki-moon, die later dit jaar naar Nederland komt. Van Oord wil de tool naar eigen zeggen inzetten om de discussie aan te jagen, kennisuitwisseling en publiek-private samenwerking te stimuleren en fondsen te mobiliseren ten behoeve van oplossingen in kwetsbare gebieden. Ceo Pieter van Oord verwoordt die ambitie als volgt: “We zien in veel kustgebieden dat landen te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering, of het nu gaat om droogte, overstromingen, stormen of zeespiegelstijging. Wij zien het bij Van Oord als onze plicht om onze expertise en oplossingen op het gebied van adaptatie toegankelijk te maken.”

Openbare bronnen
De Climate Risk Overview is een online tool waarmee belangrijke parameters zoals bevolkingscijfers, overstromingsrisico, laaggelegen gebieden, kusterosie en ecologie samen visueel in kaart worden gebracht. Bijna alle gegevens zijn afkomstig van openbare bronnen en ingedeeld in stukken kustlijn van telkens 10 kilometer lang. Binnen de tool kan op de verschillende parameters gefilterd worden, zodat ingezoomd kan worden op bepaalde hotspots naar keuze.

Meerdere datalagen
De tool heeft verschillende datalagen. Een daarvan betreft het overstromingsrisico voor bebouwing. In deze laag worden de gegevens hierover gecombineerd met gegevens over zeespiegelstijging en extreme stormen. De gebruiker kan dan voor een bepaald stuk kustlijn beoordelen of daar sprake is van zaken die blootstaan aan overstromingsrisico’s door klimaatverandering. Deze laag maakt onder meer gebruik van gegevens van het IPCC, WRI, Natural Earth Data en IHS. Een andere datalaag betreft kusterosie. Deze informatie is afkomstig van een samenwerking tussen de TU Delft, Deltares en Unesco IHE. Aan de hand van deze gegevens heeft Van Oord in de Climate Risk Overview een overzicht gemaakt van de lokale erosie of netto-erosie in de periode 1984-2016, gekoppeld aan bevolkingscijfers.

Waardevolle rol particuliere sector
Patrick Verkooijen, de ceo van het Global Center on Adaptation, noemt de tool een voorbeeld van de waardevolle rol die de particuliere sector speelt bij de versnelling van adaptatiemaatregelen wereldwijd. “De Climate Risk Overview zal een grote rol spelen bij het verbreden van het inzicht in klimaatrisico’s én kansen”, aldus Verkooijen.

Actieplan Klimaatadaptatie
De tool is één van de drie pijlers onder het Actieplan Klimaatadaptatie (Climate Adaptation Action Plan) dat Van Oord in 2019 heeft gelanceerd. Naast de Climate Risk Overview bestaat het Actieplan uit adaptatieoplossingen en de Knowledge Hub. De adaptatieoplossingen zijn bedoeld voor de meest kwetsbare gebieden, waar Van Oord innovatieve waterbouwkundige en natuurgebaseerde totaaloplossingen wil leveren voor bedreigde kustgebieden en rivierdelta’s. Het derde thema betreft het opzetten van een Knowledge Hub. Door de juiste partners bij elkaar te brengen hoopt de maritieme ondernemer acties te kunnen versnellen. “Klimaatadaptatieprojecten vereisen politieke planning, draagvlak, betrokkenheid van lokale stakeholders en financiering”, aldus Van Oord.