Foto-onderschrift: hoogheemraden Sander Mager (waterschap Amstel, Gooi en Vecht) en Constantijn Jansen op de Haar (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) schenken flessen met (zogenaamd) binnenkomend afvalwater leeg in de zuivering.

De rioolwaterzuivering in Leidsche Rijn is uitgebreid! Al het afvalwater van Maarssen en Maarssenbroek wordt nu ook in Leidsche Rijn gezuiverd. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkten samen om tot deze oplossing te komen. Afgelopen woensdag 27 november was de officiële opening. De uitbreiding is gerealiseerd door aannemersbedrijf GMB.

Het samenvoegen van drie rioolwaterzuiveringen leidt tot grotere efficiëntie en hierdoor financiële en beheersmatige voordelen. Op het terrein van de rioolwaterzuivering in Leidsche Rijn is onder andere een extra nabezinktank gebouwd en de beluchtingscapaciteit uitgebreid.

Samenwerking met waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Het gezuiverde afvalwater wordt nu geloosd op het Amsterdam-Rijnkanaal. Hiermee ontlasten we de kwetsbare Vecht, waar de zuivering van Maarssen voorheen op loosde. Omdat Maarssen onder waterschap Amstel, Gooi en Vecht valt, werkten we voor dit project nauw met hen samen.

Fijnzeefinstallatie
De zogeheten fijnzeefinstallatie is in het voorjaar van 2020 afgerond. Deze installatie zal cellulose (de stof die bijvoorbeeld in toiletpapier zit) kunnen hergebruiken. Aannemersbedrijf Eliquo voert dit werk voor ons uit. Wanneer deze werkzaamheden zijn afgerond, volgt de open dag voor publiek.

Meer informatie
Meer informatie over de rioolwaterzuivering Leidsche Rijn is te vinden via www.destichtserijnlanden.nl/leidscherijn.