Update droogte: buien geven verlichting, maar nog steeds droog

Zie foto op: https://www.wdodelta.nl/update-droogte-buien-geven-verlichting-maar-nog-steeds-droog

De buien van de afgelopen dagen hebben ‘wat lucht’ gegeven in de droogtesituatie binnen het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Plaatselijk staan sommige sloten nog onder druk, omdat de hoeveelheden neerslag sterk wisselden. Ditzelfde geldt voor de grondwaterstanden. Die blijven overwegend laag voor deze tijd van het jaar. Door de lagere temperaturen, de neerslagverwachting en het feit dat het einde van de zomer in zicht is, verwacht WDODelta dat de situatie beheersbaar blijft. Het waterschap kan voldoende water aanvoeren om aan de watervraag te voldoen.

Grondwaterstanden iets gestegen, maar nog steeds laag

Door de neerslag van de afgelopen dagen zijn op veel locaties de grondwaterstanden iets gestegen, maar ook niet meer dan dat. Het algemene beeld is dat de grondwaterstanden nog steeds laag zijn  voor de tijd van het jaar.

Wateraanvoer

Wat de afgelopen weken goed zichtbaar was, is dat het watersysteem direct reageert op de weersomstandigheden. Tijdens de hittegolf voerde het waterschap in grote delen van het werkgebied op maximale capaciteit water aan. De neerslag leidde direct in een afname van deze aanvoercapaciteit, al blijft het op sommige plekken nog nodig maximaal aan te voeren. Dit komt door de grote verschillen in de gevallen neerslag en de specifieke gebiedsomstandheden, bijvoorbeeld hoge zandgronden. WDODelta blijft scherp op wisselingen in het weer en probeert de waterpeilen zoveel mogelijk op maximum peil te houden. Een goede balans daarin is de uitdaging. Zo wil het water afvoeren zoveel mogelijk voorkomen, maar ook anticiperen op forse regenbuien.

Kwaliteit zwemplassen

De waterkwaliteit van de officiële zwemplassen binnen het waterschapsgebied is momenteel goed.

Waterkwaliteit

Verspreid over het werkgebied is blauwalg tot bloei gekomen en zijn er enkele vermoedens van botulisme. Dit zijn natuurlijke verschijnselen en zullen vanzelf verdwijnen als de buiten- en daarmee de watertemperatuur lager zakt. Waar mogelijk voert WDODelta vers water aan om dit een duwtje in de rug te geven.

Het waterschap blijft de officiële zwemplassen controleren. Het actuele overzicht van de kwaliteit van de officiële zwemwateren staat op www.zwemwater.nl.

Verwachting: wisselvallig weer met normale temperaturen

De komende week worden perioden met zon verwacht. Met name vrijdag is er kans op regen. Vanaf het weekeinde wisselvallig weer met temperaturen dalend naar normale waarden voor de tijd van het jaar.