Bij de grootscheepse hoogwateroefening Deining en Doorbraak heeft waterschap Rijn en IJssel met de mobiele waterkering Tube Barrier geoefend. De mobiele kering is van PVC-zeildoek en kan zichzelf met water vullen tot een hoogte van 70 cm. Het is daarmee een alternatief voor zandzakken.

Op de IJsseldijk in Gorssel is voor het eerst een Tube Barrier neergelegd met een lengte van vijftig meter. Daarbij zijn vijf standaard elementen van tien meter aan elkaar geritst en is de voorflap met een puntanker aan de grond bevestigd. Het hele karwei was in een half uur geklaard. Ter vergelijking heeft het waterschap naast de Tube Barrier ook een barrière van zandzakken aangelegd over een lengte van vijf meter. Dit duurde volgens het waterschap ongeveer een uur.

‘Superenthousiast’
De tijdelijke kering vult zichzelf automatisch met stijgend rivierwater en kan geïnstalleerd worden zonder gebruik te maken van stroom, pompen of veel mankracht. Volgens bedenker Robert Alt van Tube Barrier is de proef op de IJsseldijk goed verlopen: “We hebben vooraf de medewerkers van Rijn en IJssel een training gegeven en die zijn superenthousiast geworden.”

Op dit moment werkt de start-up aan een concept om de kering over langere afstanden te kunnen uitrollen. “We werken aan aanhangwagentjes met daarin al aan elkaar geritste elementen. Door het wegrijden van de wagentjes kunnen we heel snel lange afstanden aanleggen. We hebben berekend dat we zo met vier man per dag één kilometer dijk kunnen verhogen.”

Interesse in het buitenland
In Nederland heeft het waterschap Brabantse Delta al 150 meter Tube Barrier aangeschaft. Volgens Alt is de kering ook al in Engeland verkocht en bestaat er grote interesse in Canada, de VS, Indonesië en China.

Hoge waterstand Lobith
De oefening ‘Deining & Doorbraak’ startte maandag 25 september met berichten over een hoge waterstand bij Lobith. De rest van de week werd geoefend met de gevolgen van die waterstand. Op een aantal locaties werd bovendien geoefend met het nemen van noodmaatregelen, zoals het sluiten van coupures en het leggen van zandzakken. Deze oefening is de eerste van deze omvang door het Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden-Nederland (PCWM). Daarin werken de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Stichtse Rijnlanden en Rivierenland intensief samen.

In een half uur tijd is bovenop de IJsseldijk over een afstand van 50 meter de Tube Barrier uitgerold, waarmee de dijk met 70 cm kon worden verhoogd (foto: Tube Barrier).