Toepassen herbruikbaar beton gemaal Vilsteren één van de eersten in het land

Het toepassen van duurzaam materiaalgebruik wordt steeds belangrijker. Ook in het bouwen en renoveren van gemalen en stuwen. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) koos samen met GMB en leverancier New Horizon voor de renovatie van gemaal Vilsteren voor circulair beton. Een bijzonderheid, omdat gemaal Vilsteren hiermee één van de eerste gemalen in Nederland is waarbij dit duurzame beton wordt gebruikt.   

”Vilsteren is één van de eerste gemalen in het land met deze circulaire betontoepassing. Daar zijn we erg trots op”, zegt Roel van der Horst van het waterschap. “Hergebruik van grondstoffen is duurzaam, in principe is dat de basis van circulariteit. Het is even omdenken in projecten. We moeten het gebruik van grondstoffen reduceren. Daar draagt dit project aan bij.”

Circulair beton

Beton is het meest toegepaste materiaal in de bouw. Voor de renovatie van gemaal Vilsteren (Overijssel) werd New Horizon ingeschakeld, dat met behulp van oogsttechnieken een tweede kans geeft aan beton dat vrijkomt bij de sloop van gebouwen. Van de zuivere delen, zoals zand, grind en cement, wordt vervolgens nieuw circulair beton gemaakt.

“Klasse-voorbeeld”

Marion Wichard, bestuurslid en portefeuillehouder Duurzaamheid bij WDODelta: “De klimaatverandering stelt de samenleving voor nieuwe uitdagingen en heeft ook grote invloed op ons werk als waterschap. We zetten nieuwe manieren in om milieuvriendelijk en duurzaam onze taken uit te voeren. Door inzet van zonne- en windenergie én energie uit (riool)water werken we aan onze ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. Daarnaast willen we meer en meer een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Dat kan alleen als we samenwerken met de markt. De toepassing van dit circulaire beton past dus uitstekend bij onze aanpak en ambities. Dit is een klasse-voorbeeld!.”

Gemalen en stuwen

Gemaal Vilsteren is één van de ongeveer 360 gemalen binnen het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Gemalen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op het goede peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. Het waterschap renoveert of vervangt gemiddeld eens in de 25 jaar de gemalen. Gemaal Vilsteren voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en wordt daarom gerenoveerd. En gemoderniseerd met het duurzame beton.