In 2015 kwam Tocardo uitgebreid in het nieuws toen het vijf turbines plaatste in de Oosterscheldekering (foto: Tocardo).

Tocardo International, de ontwikkelaar van turbines voor getijdenenergie, kan een doorstart maken. Dat is vooral mogelijk dankzij een investering van de provincie Noord-Holland, die als belangrijkste investeerder betrokken is bij de doorstart. De waterturbinebouwer werd op 10 januari failliet verklaard, nadat eind december uitstel van betaling was aangevraagd.

De provincie investeert in het bedrijf via het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH). PDENH investeert met aandelenkapitaal en verstrekt aanvullend een lening. Daarnaast wordt er geïnvesteerd door enkele particuliere investeerders. Sinds 17 februari is de doorstart officieel een feit.

Pionier op het gebied van getijdenstroomtechnologie
Tocardo is een Nederlandse pionier op het gebied van getijdenstroomtechnologie. In 1999 is het bedrijf, o.a. samen met ECN begonnen met research naar de mogelijkheden van getijdenstroom. Het bedrijf heeft in 2005 het eerste prototype getest, gevolgd door installatie van de eerste testturbine in 2008 (die tot op heden nog steeds energie levert). In 2015 kwam Tocardo uitgebreid in het nieuws toen het vijf turbines plaatste in de Oosterscheldekering. Uniek aan de turbines is het zelfroterende blad, dat wereldwijd is gepatenteerd. In toenemende mate is Tocardo actief in de ontwikkeling van getijde-energieprojecten.

Onderwaterwindmolens
Getijdenstroom is een relatief nieuwe vorm van duurzame energieopwekking. De stroming in zeewater, veroorzaakt door de verandering in het getij, zet getijdenturbines (‘onderwaterwindmolens’) aan het draaien en deze turbines zetten de draaiende beweging om in stroom. De voordelen van getijdenenergie zijn de geringe impact op het milieu, de onzichtbaarheid van de turbines, de beschikbare capaciteit en vooral de voorspelbaarheid van de energieopwekking.

Verschillende projecten op stapel
Tocardo heeft de exclusieve rechten voor de ontwikkeling van vijf getijdeprojecten: onder andere in het Verenigd Koninkrijk (Fall of Warness en Wales) en in Nederland (Oosterscheldekering). De verwachting is dat deze projecten de komende jaren gerealiseerd worden. Daarnaast zijn er negen turbines operationeel in de Afsluitdijk en de Oosterscheldekering. In Orkney (Schotland) bij het European Marine Energy Centre (EMEC) heeft Tocardo een vergunning om een eerste offshore systeem te installeren en gedurende twintig jaar te opereren op commerciële basis.

‘Prachtige vorm van duurzame energie’
Het PDENH, dat namens de provincie Noord-Holland investeert in duurzame ondernemingen, ziet veel mogelijkheden in Tocardo. Bart Blokhuis, directeur van het fonds: “Elektriciteit uit eb en vloed is een prachtige vorm van duurzame energie. Het team van Tocardo beschikt over de technologie, de kennis en de ervaring. Met onze investering stellen wij Tocardo in staat de kans te grijpen om getijdenenergie vanuit Nederland voor de wereld beschikbaar te maken.”

Ook Jaap Bond, gedeputeerde van Economische Zaken in Noord-Holland, is blij met de doorstart van Tocardo: “Hiermee behouden we niet alleen werkgelegenheid en unieke kennis, maar ook een mondiale koppositie op gebied van getijdenstroom.”