In 2015 kwam Tocardo uitgebreid in het nieuws toen het vijf turbines plaatste in de Oosterscheldekering (foto: Tocardo).

Tocardo International, de ontwikkelaar van turbines voor getijdenenergie, heeft van de rechtbank in Alkmaar uitstel van betaling gekregen. Tocardo kampt met een liquiditeitstekort en het bedrijf heeft dringend nieuw kapitaal nodig. Men hoopte op een kapitaalinjectie vanuit Canada, maar die bleef uit. Directie en aandeelhouders van Tocardo overleggen op korte termijn over de ontstane situatie.

De afgelopen maanden heeft het bestuur van Tocardo getracht om de noodzakelijke financiering te realiseren. Met de groot-aandeelhouder in Canada, het energieconcern Tribute Resources, was het bestuur naar eigen zeggen in een ver gevorderd stadium om de krachten te bundelen. Daarbij zou Tribute Resources het Nederlandse bedrijf financieel versterken en zou Tocardo zijn Canadese aandeelhouder kunnen voorzien van technologie voor een aantal projecten in Canada. Hoewel de gesprekken met de aandeelhouder en eventuele andere financiers nog gaande zijn en een overeenstemming nog steeds mogelijk is, maakte de ontwikkeling van de liquiditeitspositie van Tocardo surseance van betaling echter onafwendbaar.

Pionier op het gebied van getijdenstroomtechnologie
Tocardo is een Nederlandse pionier op het gebied van getijdenstroomtechnologie. In 1999 is het bedrijf, o.a. samen met ECN begonnen met research naar de mogelijkheden van getijdenstroom. Het bedrijf heeft in 2005 het eerste prototype getest, gevolgd door installatie van de eerste testturbine in 2008 (die tot op heden nog steeds energie levert). In 2015 kwam Tocardo uitgebreid in het nieuws toen het vijf turbines plaatste in de Oosterscheldekering. Uniek aan de turbines is het zelfroterende blad, dat wereldwijd is gepatenteerd. In toenemende mate is Tocardo actief in de ontwikkeling van getijde-energieprojecten.

Onderwaterwindmolens
Getijdenstroom is een nog relatief nieuwe vorm van duurzame energieopwekking. De stroming in zeewater, veroorzaakt door de verandering in het getij, zet getijdenturbines (‘onderwaterwindmolens’) aan het draaien en deze turbines zetten de draaiende beweging om in stroom. De grote voordelen van getijdenenergie zijn de geringe impact op het milieu, de onzichtbaarheid van de turbines, de beschikbare capaciteit en vooral de voorspelbaarheid van de energieopwekking.

‘Technologische voorsprong op andere landen’
Tocardo heeft naar eigen zeggen een grote technologische voorsprong op zijn concurrenten in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Canada. “Het zou ontzettend jammer zijn als deze door gebrek aan solide investeerders verloren gaat”, zegt Tocardo’s ceo Hans van Breugel. “Nederland is een fantastisch innovatieland en moet dit ook blijven, getijdenenergie hoort daar bij.” Volgens Van Breugel neemt de vraag naar stroom uit getijden toe en daarmee ook de vraag naar het benodigde werkkapitaal om projecten te financieren.

Steun van de overheid nodig
“De implementatie van de innovatie hangt altijd sterk af van regeerakkoorden, die voor onze sector de laatste kabinetsperioden niet voldoende waren. Getijdenenergie vraagt om meer steun vanuit de regering en vanuit nieuwe investeerders, alleen dan kunnen wij onze voorsprong behouden en deze technologie wereldwijd vermarkten. Met de juiste steun kan Nederland die technologische voorsprong in het opwekken van groene energie uit getijden behouden. Wij zoeken naar kapitaal om samen de wereldmarkt te kunnen veroveren met dit stukje Hollands Glorie”, aldus Van Breugel.