Tineke de Vries gestart als portefeuillehouder Bodem & Water bij LTO Nederland

Tineke de Vries , akkerbouwer in het Friese Hallum, heeft in februari de portefeuille Bodem & Water op zich genomen bij LTO Nederland. Ze gaat zich voor de leden van LTO inzetten op onder meer het mest- en mineralenbeleid en het Nationaal Bodemprogramma. Voor waterkwaliteit en -kwantiteit zijn onderwerpen als verzilting, droogte en wateroverlast belangrijk. Ook rondom het waterschapsbestel zal zij een verbindende rol binnen en buiten LTO spelen. Bij LTO Nederland zijn in februari naast De Vries vijf andere portefeuillehouders van start gegaan. De bestuurders hebben de taak binnen de diversiteit van de vereniging tot breed gedragen standpunten en ambities te komen en daarover met de rest van de maatschappij de verbinding te leggen. Met het invullen van de vacature Bodem & Water door akkerbouwer Tineke de Vries is het team van portefeuillehouders compleet.