Tijdelijke dam in Maas maakt herstel stuw Roermond mogelijk

Sluis en stuw Roermond (Foto: Flying Eye)

Mourik Infra start 6 maart in opdracht van Rijkswaterstaat met de voorbereidingen van de bouw van de tijdelijke dam bij stuw Roermond. Hier waren in 2022 enkele scheuren in ontdekt. Een paar dagen later begint de aannemer met breukstenen de nooddam op te bouwen. Die moet ervoor zorgen dat het waterpeil stijgt. De werkzaamheden duren in totaal ongeveer 3,5 weken.

Stuw Roermond is een van de zeven stuwen in de Maas waarmee Rijkswaterstaat het waterpeil kan beïnvloeden. De stuw werd omstreeks 1926 gebouwd naar ontwerp van Rijkswaterstaat en is een Rijksmonument. 

De tijdelijke dam is net zo hoog als de oorspronkelijke stuw. Zo kan Rijkswaterstaat het waterpeil tussen Linne en Roermond beter vasthouden en het streefpeil beter handhaven. Het waterpeil ‘sturen’ doet Rijkswaterstaat met het deel van de stuw dat niet wordt vervangen.

Herstel jukken stuw Roermond

Naast het positieve effect op het waterpeil is de tijdelijke dam ook nodig om de stuw te kunnen herstellen. De jukken van de stuw zijn namelijk aan vervanging toe. Bij duikinspecties in februari en september 2022 ontdekte Rijkswaterstaat scheuren in een aantal jukken. Die zijn dichtgelast.

Rijkswaterstaat wil de nieuwe jukken voor de start van het hoogwaterseizoen – 1 november 2023- verwijderen en de nieuwe jukken plaatsen. Dan kan de stuw weer op een normale manier gebruikt worden. De dam komt stroomopwaarts van de stuw te liggen (de kant van Linne). Hij neemt zo de waterkerende functie van dit deel van de stuw over tot de vervanging. De renovatie van de kapotte stuw is naar verwachting eind oktober gereed.

Tijdelijk dam bij Linne als voorbeeld

Mourik Infra legde In 2020 een tijdelijke dam aangelegd bij stuw Linne. Dit was toen nodig om schade door een aanvaring te herstellen. Deze ervaring kan Rijkswaterstaat goed gebruiken voor het herstel bij stuw Roermond. De stuw bij Roermond is op dit moment lager dan normaal; tijdens hogere afvoeren van afgelopen winter verwijderde Rijkswaterstaat de bovenste rij schuiven om de waterdruk te verminderen. Die konden erna niet veilig terug worden geplaatst.