Syntraal realiseert als eerste bedrijf in Nederland goedgekeurd methodedocument voor aquathermie

Met dit methodedocument van Syntraal en het Netwerk Aquathermie kunnen aquathermieprojecten, waar aantoonbaar CO2 wordt gereduceerd door de gasvoorziening te vervangen door een aquathermiebron (TEO, TEA of TED), in aanmerking komen voor CO2-certificaten (ook wel CO2-emissierechten). De CO2-certificaten zijn verhandelbaar op de vrije koolstofmarkt in Nederland en hiermee kunnen ze bijdragen aan de financiering van aquathermieprojecten.

Hoe kom je aan CO2-certificaten?
Binnen de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK), de opvolger van de Green Deal Nationale Koolstofmarkt, worden methodedocumenten opgesteld voor projecten waarbij CO2-reductie wordt gerealiseerd. Het methodedocument voor aquathermie is onlangs goedgekeurd. Dat betekent dat alle aquathermieprojecten, waar aantoonbaar CO2 wordt gereduceerd door de gasvoorziening te vervangen door een aquathermiebron, nu in aanmerking kunnen komen voor CO2-certificaten. Eén van de voorwaarden is dat een project geen subsidie ontvangt met als doel het reduceren van de CO2-uitstoot. Subsidie en certificaten zou dan een dubbele financiële waardering zijn.

Komt jouw aquathermieproject in aanmerking?
Syntraal is bronhouder van het methodedocument en heeft ook eerste monitorings- en validatieplannen opgesteld. Deze vormen de basis voor de certificatentoekenning. Wil je weten of je project in aanmerking komt voor CO2-certificaten? Toets dan je project aan het methodedocument op de website van de SNK of neem contact op met Syntraal.

Handel in emissierechten
Emissiehandel (EU ETS) is een marktinstrument waarmee de EU de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief wil verminderen om zo haar klimaatdoelstellingen te realiseren. De handel in emissierechten (‘emissiehandel’) is de handel in emissieruimte: het recht om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten. Doordat vragers en aanbieders handelen in emissierechten, krijgt broeikasgasuitstoot een prijs. Meer info over emissiehandel vind je op de website van de Nederlandse Emissieautoriteit.

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor een CO2-certificaat? Neem dan contact op met

Simon Bos
simon.bos@syntraal.com