In de zomer wordt in Nederland van alles op en in het water georganiseerd, zoals kanopolotoernooien (foto: Wikimedia Commons).

In de zomer worden in Nederland vaak evenementen georganiseerd in en op wateren die niet zijn aangewezen als zwemwater. Deze wateren hoeven niet te voldoen aan de kwaliteitseisen voor zwemwater en bijbehorende controles. Stowa en stichting Rioned hebben voor deze situaties een landelijk toepasbare handreiking opgesteld. Het is een eerste aanzet, met ruimte voor verbetering.

In vele Nederlandse wateren worden volgens de initiatiefnemers uiteenlopende evenementen georganiseerd, zoals cityswims, triathlons, survivalraces en modderraces. Hoewel het Nederlandse oppervlaktewater in zijn algemeenheid steeds schoner wordt, is het nog lang niet zo ver dat dergelijke evenementen overal georganiseerd kunnen worden. Niet elk waterlichaam is daarvoor geschikt. Om gemeenten en waterschappen een goede afweging te kunnen laten maken waar, wanneer en onder welke voorwaarden een evenement kan plaatsvinden, hebben Stowa en stichting Rioned nu een (concept)handreiking ontwikkeld.

Ruimte voor verbetering
Deze handreiking is een eerste aanzet en de initiatiefnemers erkennen dat deze waarschijnlijk niet volledig en uitputtend zal zijn. De opzet is om de handreiking deze zomer te gebruiken en te verbeteren. Op- en aanmerkingen, verbeteringen of andere punten kunnen de gebruikers kenbaar maken aan Stowa, via een e-mail aan imke.leenen@stowa.nl. Deze suggesties worden vervolgens zo goed mogelijk in een nieuwe versie meegenomen. Deze zal eind 2018 worden uitgebracht.

De handreiking kunt u hier downloaden. Bij de handreiking hoort ook een zestal bijlagen, die u hier kunt downloaden.