De zandwinput Over de Maas bij Alphen, waar het granietverwerkende bedrijf Bontrup met toestemming van Rijkswaterstaat granuliet heeft gestort. (foto: Jac van Tuijn).

Het storten van granuliet onder de benaming ‘grond’ in natuurplas ‘Over de Maas’ bij Alphen wordt binnenkort voorlopig stilgelegd. Het bedrijf Nederzand stopt met de stort tot een onderzoek dat Arcadis in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitvoert, is afgerond. De uitslag van het onderzoek wordt halverwege december verwacht.

Halverwege een rechtszitting die de gemeente West Maas en Waal had aangespannen tegen de stort van granuliet, kwam het bedrijf Nederzand plotseling met een aanbod om de stort te stoppen. De stort van granuliet bij Over de Maas wordt, volgens het bedrijf,  over een week of drie tijdelijk stilgelegd, is te lezen in een artikel in De Gelderlander.

Zembla

De stort van het granuliet in de plas is omstreden. Tv-programma Zembla meldde vorige maand dat Rijkswaterstaat een rekenfout had gemaakt bij het berekenen van de risico’s van het storten van granuliet. In het slechtste geval zou er 72.000 kilo van de giftige stof acrylamide in het water terechtkomen. De gemeente liet zelf ook onderzoek doen en kwam tot dezelfde conclusie. Drinkwaterbedrijf Dunea is uit voorzorg gestart met het monitoren van de stof acrylamide.

Gebrek aan nationale regie

Wim Kuijken voerde in opdracht van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek uit naar de gang van zaken en concludeerde dat er een gebrek is nationale regie. Volgens Kuijken is te ver af komen te staan van private zelfregulering. In een debat met de Tweede Kamer nam minister Van Nieuwenhuizen geen enkele verantwoordelijkheid verwees zij stelselmatig door naar Kuijken. De toelichting van Wim Kuijken aan de Tweede Kamer op zijn rapportage ‘Kleine korrels, grote discussie’ staat gepland voor 14 oktober.