Het compleet vernieuwde Hogedrukpompstation 1 (HDP1) in Berenplaat Spijkenisse is in september 2019 officieel geopend. Deze pompen transporteren het gezuiverde water van de zuiveringslocatie Berenplaat naar ongeveer 900.000 klanten van Evides Waterbedrijf (foto: Evides)

De oorzaak van de storing in de chloordioxideinstallatie bij de waterzuiveringsinstallatie van Evides in Spijkenisse van 19 februari is vooralsnog onbekend. Het onderstreept nog eens de kwetsbaarheid van de procesindustrie in de regio Rijnmond als de drinkwatervoorziening uitvalt. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond schaalde uit voorzorg op naar Grip 2. Een deel van de procesindustrie in de regio Rijnmond gebruikt voor haar processen drinkwater. Uitval van de drinkwatervoorziening heeft direct gevolgen voor het productieproces.

Om de productie van drinkwater op de Berenplaat door te laten gaan, stapte Evides van het reguliere productieproces over op een andere zuiveringsreceptuur. Dit kon tot een lichte chloorgeur en -smaak in het drinkwater leiden. Dat is niet gebeurd omdat Evides al na twee uur weer kon overgaan op het reguliere productieproces. Het drinkwaterbedrijf benadrukt dat de klanten tijdens de gehele storing over voldoende en betrouwbaar water beschikten.

Kwetsbaarheid procesindustrie

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond schaalde echter niet voor niets op naar Grip2. “We kozen hiervoor met het oog op de mogelijke gevolgen die zich binnen enkele uren in een groot gebied kunnen voordoen als de drinkwaterleverantie ernstig wordt verstoord”, aldus de woordvoerster van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
Zo bracht de Veiligheidsregio in kaart welk deel van de procesindustrie voor haar processen drinkwater van Evides gebruikt. Wanneer de levering stopt, heeft dat direct gevolgen voor het productieproces. Chemiebedrijven die niet over voldoende watervoorraden beschikken, moeten dan hun processen stoppen. Het betekent voor raffinaderijen dat ze bijvoorbeeld moeten affakkelen, met alle economische en ecologische schade vandien. Evides wil niet zeggen welke bedrijven in de regio Rijnmond het steeds schaarsere drinkwater gebruiken. Een deel van de bedrijven zet naast drinkwater ‘grijs’ water in voor de processen.

Meer nieuws uit de watersector.