Slim Watermanagement stelt OWASIS-producten beschikbaar

Bij wateroverlast en droogte is het voor waterbeheerders belangrijk om te weten hoe nat of droog de bodem is. Dit kan per regio erg verschillen. Door hier goed inzicht in te hebben weten we bij droogte waar we water heen moeten proberen te sturen en bij (verwachtte) wateroverlast waar de eerste problemen gaan ontstaan. Zo kunnen we daar vooraf op anticiperen. Om waterbeheerders inzicht te geven in de hoeveelheid water in de bodem, zijn binnen het project OWASIS-NL nieuwe producten ontwikkeld.

Van juli tot oktober 2019 stelt Slim Watermanagement deze OWASIS-producten beschikbaar aan alle waterbeheerders in Nederland. Zo kunnen zij onderzoeken of en hoe de informatie hen in het operationeel waterbeheer kan helpen. Na deze periode vindt een evaluatie plaats.


Wat is OWASIS?

OWASIS valt onder het Integrated Applications Promotion Programme van de European Space Agency (ESA). Dit programma demonstreert innovatieve producten die gebruikmaken van satellietdata aan eindgebruikers. Het OWASIS-project, dat hieruit gedeeltelijk wordt gefinancierd, combineert hoge resolutie verdampingsdata van satellieten via een algoritme met andere bronnen, zoals neerslagdata, weersverwachtingen, bodemdata en de uitkomsten van (grond)watermodellen. Met de gecombineerde data wordt vervolgens voor heel Nederland berekend hoeveel water nog geborgen kan worden, of hoeveel water nog beschikbaar is. Voor zowel de actuele als verwachte situatie tot 2 dagen vooruit.

Hoe zouden de data het operationeel waterbeheer kunnen ondersteunen? Om dat te onderzoeken stelt Slim Watermanagement deze data tot 30 september 2019 beschikbaar. Naast het leveren van actuele informatie, zijn ook historische data (vanaf 1 januari 2016 tot op dit moment) beschikbaar. Het doel is om te onderzoeken of vlakdekkende sturingsinformatie (in de vorm van de bergingsmogelijkheden) de waterbeheerders in staat stelt om betere gezamenlijke besluiten te nemen over de inzet van bovenregionale maatregelen. Denk aan het optimaliseren van de afvoeren in het ene beheergebied zodat in een ander beheergebied kan worden voorgemalen.

De OWASIS-producten

Dagelijks wordt het Landelijke Hydrologische Model gedraaid. Hierin zitten
de meeste recente neerslagdata op basis van radar, actuele verdampingsdata op basis van satellieten en weersverwachtingen (ECMWF) van het KNMI om dagelijks informatie over bodemvocht, beschikbare bodemberging en grondwaterstand te leveren.

Naast het leveren van actuele informatie, wordt ook een historische dataset van de OWASIS-informatieproducten beschikbaar gesteld vanaf 1 januari 2016 tot nu. Dit archief kan gebruikt worden voor de analyse en validatie van historische gebeurtenissen.

Toegang tot OWASIS-producten

Ben je waterbeheerder en wil je toegang tot de OWASIS-producten? Dat kan op twee manieren. Details hierover lees je in de aankondiging (pdf, 166 kB)van HydroLogic Systems. Voor meer informatie over deze toepassingen of over de mogelijkheden van de OWASIS-producten voor uw eigen organisatie kunt u contact opnemen met Bas Boterman van HydroLogic: bas.boterman@hydrologic.com.