Slim watermanagement Lapinus (onderdeel ROCKWOOL) voor stedelijke gebieden met forse wateroverlast

Watermanagementsysteem Rockflow® buffert water bij extreme wateroverlast in stedelijke omgeving.

Rockflow® is een door Lapinus (onderdeel ROCKWOOL) ontwikkeld watermanagementsysteem dat grote hoeveelheden neerslag in verstedelijkte gebieden snel en effectief kan bufferen. Het innovatieve systeem wordt toegepast onder bebouwde oppervlakten, zoals pleinen, wegen, straten en industrieterreinen, die bij hevige regenbuien te kampen hebben met zware wateroverlast. Het systeem bestaat uit dunne (standaardelement 100 x 120 x 15 cm), lichte (minder dan 20 kg) steenwolelementen, die het regenwater absorberen om het vervolgens gedoseerd te infiltreren in de bodemlaag of af te voeren naar het riool. Lapinus is de eerste producent die steenwolelementen als watermanagementsysteem toepast en op de markt brengt. “De Rockflow-elementen zorgen voor een optimale waterbalans bij hevige regenval”, zegt Daan de Kubber, manager marketing & business development bij Lapinus.