Het slib van Amstel, Gooi en Vecht wordt opgeslagen bij de rioolwaterzuivering in Amsterdam Westpoort. (foto: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht).

Het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam kan door werkzaamheden niet al het zuiveringsslib uit het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht verwerken. Het waterschap slaat het slib nu tijdelijk op andere locaties op. “Maar binnen enkele weken zijn er geen alternatieven meer”, stelt dijkgraaf Gerhard van den Top. Het waterschap luidt landelijk de noodklok.

“De tijd begint te dringen”, stelt Van den Top op website van het waterschap. “De allerhoogste prioriteit is dat onze rioolwaterzuiveringsinstallatie blijft functioneren. Zodat we het afvalwater van onze inwoners kunnen blijven zuiveren. Om dat voor elkaar te krijgen is het van groot belang dat we ons zuiveringsslib kwijt kunnen. Dit probleem kan alleen opgelost worden met behulp van landelijke medewerking. Hierover zijn we met allerlei partijen zoals Rijkswaterstaat, provincies, Omgevingsdienst en het rijk in gesprek.”

Landelijk meer slibproblemen

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is niet het enige waterschap dat problemen heeft met de verwerking slib. In Brabant is slibverwerker SNB, die het slib verwerkt van acht waterschappen, al langer genoodzaakt om het slib te storten. Het storten is in strijd met het afvalbeleid, maar zij hebben daarvoor een ontheffing gekregen. Een van de oorzaken waarom SNB de hoeveelheid slib niet kan verwerken, zijn problemen bij de opstart van de energiefabrieken van de waterschappen.

Snelle oplossing nodig

Ook bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat het om grote hoeveelheden slib. Elke dag 250 ton, acht vrachtwagens. Het slib is afkomstig van elf rioolwaterzuiveringen. Als alle mogelijkheden om slib tijdelijk op te slaan zijn benut, ziet dijkgraaf Gerhard van den Top geen uitweg meer. Het waterschap is koortsachtig in gesprek over een oplossing met collega-waterschappen, het ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, toezichthouders en de provincies. “Wij zeggen tegen de instanties: help ons, want anders lopen wij vast.”

Storten

Uit gesprekken met het ministerie en de overige waterschappen moet blijken of er toch mogelijkheden zijn om het slib ergens anders tijdelijk onder te brengen of dat het waterschap het op een afvalstortplaats kwijt kan.