wateroverlast
Het waterschap plaatste in Woudsend noodpompen om het water versneld af te voeren naar de Friese boezem (foto: Wetterskip Fryslân).

Wetterskip Fryslân meldt dat het waterpeil in de Friese boezem en de polders rond Woudsend weer zakt richting het streefpeil. Op 22 augustus viel in Woudsend binnen enkele uren 80 tot 90 millimeter neerslag, wat zorgde voor wateroverlast. Ook Heerenveen kreeg het zwaar te verduren. De veiligheidsregio heeft de aanpak van de overlast centraal gecoördineerd.

In Woudsend pompte de brandweer het overtollige water weg van de straten. En het waterschap plaatste zondagmiddag in het dorp bij de Indyk twee noodpompen (trekkerpompen) en bij de Koetshúsleane een noodpomp om het water versneld af te voeren naar de Friese boezem. “De neerslag kwam natuurlijk niet onverwacht”, zegt de woordvoerster van Wetterskip Fryslân. “We konden dus anticiperen en hebben de waterstand in de polders zaterdag verlaagd om meer water te kunnen opvangen. En het peil in de boezem is vrijdag al verlaagd. Alleen weet je van tevoren natuurlijk nooit waar de piekbuien precies gaan vallen. Daar kun je het waterschap niet op inrichten. Er zal altijd ergens wateroverlast ontstaan.”

Extra maatregelen
Heerenveen en met name Woudsend bleken zondag 22 augustus de plaatsen waar de meeste neerslag viel. De social media liepen vol met foto’s en video’s van ondergelopen straten. Ondertussen nam het waterschap extra maatregelen: “Om Zuidwest-Fryslân te ontlasten, hebben we zondag ook het Hooglandgemaal in Stavoren ingezet om het teveel aan water uit de Friese boezem af te voeren naar het IJsselmeer”, aldus de woordvoerster. Op maandag kon Zuidwest-Friesland opgelucht ademhalen. De waterpeilen zakten weer naar normale waarden en de schade lijkt mee te vallen, al denken de eigenaren van eetcafé De Pleats in Woudsend daar mogelijk anders over…

Social media
Enkele tweets van zondag 22 augustus: