geborgde
D66-senator Henk Pijlman (links) feliciteert zijn partijgenoot Tjeerd de Groot en GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet met het door beide Kamers loodsen van hun initiatiefwet (foto: D66).

De initiatiefwet van GroenLinks en D66 over het afschaffen van de geborgde waterschapszetels voor bedrijven, is door de Eerste Kamer aangenomen. De vraag is nu of de wet op tijd in het Staatsblad wordt gepubliceerd.

Maandag 19 december is nu een zeer belangrijke datum geworden. Volgens de Kieswet is dat namelijk de uiterste datum waarop groeperingen zich bij het centraal stembureau kunnen laten registreren onder de aanduiding (naam partij of lijst) waarmee zij mee willen doen met de verkiezingen. Als de initiatiefwet van Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) voor die dag in het Staatsblad is gepubliceerd, betekent dat dat met ingang van de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 de bedrijven geen geborgde zetels meer krijgen in de algemene besturen van de waterschappen. Natuur en landbouw krijgen dan voortaan ieder twee geborgde zetels. Ook krijgen de geborgde zetels niet langer automatisch een zetel in het dagelijks bestuur van het waterschap.

Deadline

In de debatten over de initiatiefwet in zowel de Tweede als de Eerste Kamer, heeft minister Harbers (VVD, Infrastructuur en Waterstaat) steeds aangegeven dat de wet uiterlijk 1 december in het Staatsblad gepubliceerd moet zijn om inwerkingtreding met ingang van de verkiezingen in 2023 mogelijk te maken. Zijn argument daarvoor (“Mensen die door de nieuwe wet geen aanspraak meer kunnen maken op een geborgde zetel, moeten de tijd hebben om een nieuwe partij op te richten om deel te nemen aan de reguliere verkiezingen.”) werd op 21 en 22 november in de Eerste Kamer echter terzijde geschoven. De juridische ‘deadline’ ligt op 19 december en geen dag eerder.

Haast maken

Dat betekent wel dat de minister en zijn collega, minister Dilan Yeşilgöz van Justitie, haast moeten maken. De wet moet nog worden geagendeerd in de ministerrraad en worden ondertekend door de betrokken minister en de koning. De minister van Justitie zorgt ervoor dat de wet in het Staatsblad wordt gepubliceerd. Volgens minister Harbers gaat daar normaliter nogal wat tijd overheen, maar tijdens het debat in de Eerste Kamer maakte GroenLinks-senator Saskia Kluit al duidelijk dat de minister best wat harder mag lopen: “Als parlement krijgen we van het kabinet ook regelmatig de vraag of we haast willen maken. Wij verzoeken nu de minister om het proces zoveel mogelijk te versnellen.”

Gefaseerde inwerkingtreding

Mocht de initiatiefwet uiteindelijk niet op tijd in het Staatsblad staan, dan zullen de geborgde zetels de komende bestuursperiode toch niet langer automatisch aanspraak kunnen maken op een plaats in het dagelijks bestuur van de waterschappen, zoals in de huidige wetgeving het geval is. Behalve de initiatiefwet werd namelijk ook een motie van senator Kluit door de Eerste Kamer aangenomen. Die motie vraagt de regering om indien de wetswijziging niet voor 19 december gepubliceerd wordt in het Staatsblad, het wetsvoorstel dan gefaseerd in werking te laten treden. Het onderdeel van het wetsvoorstel waarin wordt geschrapt dat ten minste één lid in het dagelijks bestuur een vertegenwoordiger is met een geborgde zetel, zou dan na de verkiezingen van 15 maart 2023 in werking kunnen treden.