koelwatersystemen
Senior onderzoeker Frank Oesterholt van KWR Watercycle Research Institute stelt dat er nauwelijks toekomst is voor koeltorens door de toekomstige duurzame energievoorziening (foto: Huntsman).

Watersector nieuws

 

 

Voor industriële koelprocessen komt er nieuwe Europese regelgeving. En dat werd tijd, aldus branchevereniging Envaqua. De huidige BREF (Best Avalaible Techniques REference document Industrial Cooling Systems) voor koelwatersystemen is inmiddels 20 jaar oud. In het najaar van 2022 volgt de eerste evaluatie van de BREF-koeling, waarvan een herziening vanaf 2023 op de planning staat. In 2026 moet de nieuwe BREF gereed zijn.

De BREF-ICS beschrijft de meest milieuvriendelijke technieken die een bedrijf kan toepassen. Het gaat dan om industriële koelsystemen met lucht en/of water als koelmiddel. Koelinstallaties met ammoniak, (H)CFK’s en andere koelmiddelen zijn nadrukkelijk uitgesloten. Het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF geldt als Best Beschikbare Technieken (BBT’s), totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt. Op dat gebied is er schot in de zaak: vanaf eind 2022 start de evaluatie van de huidige BREF-ICS voor de herziening vanaf voorjaar 2023.

Dit artikel is alleen zichtbaar voor PREMIUM abonnees

Schrijf je nu gratis in om toegang te krijgen tot PREMIUM artikelen. Alleen je emailadres is voldoende. Je kunt dan alle PREMIUM artikelen gratis lezen tot 1-1-2023. Het abonnement eindigt dan automatisch. Je zit nergens aan vast. Meer informatie over WaterForum PREMIUM lees je hier.
Wij gebruiken uw emailadres alleen om u toegang te geven tot PREMIUM artikelen

Duurzamer koelwatersysteem

Betere en duurzamere technieken zijn inmiddels beschikbaar bij koelwatersystemen. “Wij sturen al langer aan op innovatieve technieken om industriële processen te koelen waarbij minder water, energie en chemicaliën worden gebruikt”, zegt Antoine van Hoorn, voorzitter van de Expertgroep Koelwater van Envaqua. “Invoering van de huidige, beschikbare technieken in de praktijk gaat echter heel langzaam omdat de huidige werkwijze heeft bewezen effectief te zijn en er nog onvoldoende ervaringen zijn met nieuwe technieken. Het bekende kip-en-ei verhaal dus.”

Herziening BREF-ICS vanaf 2023

De Expertgroep Koelwater stelt in haar oproep aan publieke stakeholders dat er de laatste 20 jaar veel innovatieve technieken zijn ontwikkeld om industriële processen op een duurzame manier te koelen. Voor de BREF-koeling zal dit, mede door de druk die wordt uitgeoefend door RWS, een belangrijke wijziging betekenen. Onder andere hierdoor heeft het Europese IPPC Bureau de start aangekondigd van de herziening van de BREF ICS (Best Avalaible Techniques REference document Industrial Cooling Systems), die nu voor het voorjaar 2023 in de planning staat. In 2026 moet de nieuwe BREF klaar zijn. Elke IPPC-installatie moet binnen 4 jaar aan deze geactualiseerde voorschriften voldoen.

Onderzoeksenquête bedrijven

De huidige BREF-koeling dateert uit 2001. “Eigenlijk zou het iedere acht jaar moeten worden vernieuwd, maar dat is nooit gebeurd. Daarom verstuurden wij met VEMW in het voorjaar van 2020 een enquête naar bedrijven die koelwater gebruiken. Daar zijn nuttige resultaten uitgekomen”, zegt Van Hoorn.

Problemen koelwatersystemen

Uit het onderzoek komt naar voren dat, ondanks dat doorstroomkoeling aanbevolen wordt in het BREF-document, de industrie nog steeds veel meer circulatiesystemen toepast. Het merendeel daarvan wordt behandeld met chemicaliën om corrosieverschijnselen en microbiologische afzettingen en aantastingen tegen te gaan. Zo blijkt dat, bij de huidige grootschalige toepassing van chemicaliën, 40% van de bedrijven de afgelopen jaren problemen heeft ondervonden met corrosie en afzettingen in het koelwatersysteem. Bij doorstroomsystemen worden alleen chemicaliën gebruikt voor de bestrijding van microbiologische vervuiling.
En verder worden bij 3 van de 15 koelwaterinstallaties die zoet water gebruiken, ondanks alle genomen maatregelen, nog regelmatig legionellagehalten boven de grens van 10.000 kve/l gemeten. Enkele jaren terug berichtte Waterforum hier ook al over.

Waterhergebruik

“Hergebruikt water als suppletiewater van koelwatersystemen krijgt steeds meer aandacht. Ruim 30 % van de onderzochte bedrijven geeft aan water te hergebruiken. Sommige bedrijven geven aan dat waterbesparingsprojecten niet altijd rendabel zijn door de relatief lage kostprijs van water. Dat kan een reden zijn om niet in waterhergebruik te investeren. Waterschaarste zal steeds meer niet-financiële- druk zetten op die business cases”, stelt Van Hoorn.

Nieuwe BREF-koeling

De expertgroep Koelwater van Envaqua organiseerde in het voorjaar 2022 meerdere workshops over de herziening van de BREF-koeling. Zo moeten er gewenste nieuwe regels voor warmte hergebruik en lozing mee worden genomen. Stadsverwarming is een van de concrete plannen. Ook moet er meer aandacht zijn voor de ecologische gevolgen van het lozen van koelwater in het oppervlaktewater, zoals de visintrek en drempelwaarden voor vrije chloorlozing. Alternatieve technieken en de optimalisatie van koelwatersystemen staan als een van de belangrijkste punten op de planning.
Samen met een groep deskundigen gaat Envaqua de inbreng van de deelnemende bedrijven verwerken tot voorstellen voor het nieuwe document. In het najaar van 2022 volgt de eerste evaluatie van de BREF-koeling.