Rudmer Heerema nieuwe VVD-woordvoerder Water en Maritiem

VVD-Kamerlid Rudmer Heerema neemt de portefeuilles Water en Maritiem over van zijn fractiegenoot Ingrid Michon. De herschikking van portefeuilles binnen de VVD-fractie werd noodzakelijk doordat Dilan Yesilgöz inmiddels staatssecretaris bij Economische Zaken is geworden. De portefeuille veiligheid verschoof daardoor van Yesilgöz naar Michon.

Heerema was al woordvoerder op de terreinen sport, bewegingsonderwijs, grote evenementen, kansspelen en Koninklijk Huis. Door de herschikking in de fractie komen daar nu bij: luchtvaart, water en maritiem.

Heerema werd geboren in Groningen en groeide op in Alkmaar. Voordat hij lid van de Tweede Kamer werd, had hij een sportieve loopbaan achter de rug. Eerst werd hij op 19-jarige leeftijd zwemleraar, daarna docent lichamelijke opvoeding, vervolgens landelijk coördinator bij de stichting LOOT (van de topsport-talentscholen) om daarna zijn eigen bedrijf op te richten: het Expertisecentrum Onderwijs en Topsport Exonto. Zijn politieke carrière begon in 2006, toen Heerema gemeenteraadslid werd in Alkmaar. In 2010 werd hij daar fractievoorzitter en voorzitter van de commissie Ruimte. Op 3 september 2013 werd hij geïnstalleerd als Kamerlid.