GroenLinks wil met de initiatiefwet de geborgde zetels afschaffen. (foto: Shutterstock, bewerkt).

Er komt eerst een rondetafelgesprek over het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en D66 om de geborgde zetels van waterschappen af te schaffen. Daarna volgt de behandeling in de Tweede Kamer. GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet benadrukt dat dit niet tot grote vertraging mag leiden: “We hebben afgesproken dat het de inbrengdatum voor vragen maximaal een week mag vertragen.”

Op 29 september stelde het CDA voor om eerst een rondetafelgesprek te voeren over de geborgde zetels. De partij zegt meer zicht te willen krijgen op de verschillende invalshoeken van het dossier. Het CDA-voorstel kreeg voldoende steun, zodat de behandeling van het wetsvoorstel door de Kamer, die gepland was op 10 november, naar achteren zal schuiven. Eerst moet namelijk het rondetafelgesprek worden gepland.

‘Vertragingstactiek, maar een week kunnen we hebben’
GroenLinks, PvdD en PvdA gaven in het overleg op 29 september aan een rondetafelgesprek prima te vinden, maar wezen er wel op dat het wetsvoorstel hierdoor mogelijk vertraagd zou worden. Op aandringen van die partijen is afgesproken dat het de inbrengdatum voor vragen maximaal een week mag vertragen. Bromet reageert vooralsnog laconiek: “Ik denk wel dat het een vertragingstactiek van het CDA is, maar een week kunnen we hebben.” Het rondetafelgesprek wordt door CDA en GroenLinks samen voorbereid.

Kamermeerderheid van circa 80 zetels
De initiatiefwet van GroenLinks en D66 kreeg begin juli van de Raad van State een positief advies. Rond die tijd tekende zich ook een Kamermeerderheid af die de wet mogelijk gaat steunen. Behalve GroenLinks en D66 zijn ook de fracties van PVV, PvdA, SP, PvdD, JA21, Volt en Bij1 voor het afschaffen van de geborgde zetels. Samen vertegenwoordigen die partijen 80 zetels in de Tweede Kamer.

Al voor Waterschapsverkiezingen in 2023 van kracht
De indieners zouden de behandeling graag voor de zomer van 2022 willen afronden. Dat zou betekenen dat al bij de eerstvolgende Waterschapsverkiezingen, in maart 2023, alle zetels democratisch gekozen kunnen worden. Volgens Laura Bromet is de aanstaande wijziging van de huidige Waterschapswet ‘historisch’. “Waterschappen hebben door de klimaatopgave steeds meer taken gekregen. Daarbij horen geen gereserveerde plekken voor belangengroepen, zoals boeren. Deze wetswijziging maakt de waterschappen echt democratisch en dat mag historisch genoemd worden”, aldus Bromet.