RIVM haalt extreem hoge piek rioolwatermeting uit Coronadashboard

RIVM haalt extreem hoge piek rioolwatermeting uit Coronadashboard
(foto: Pixabay).

Het Nationale Coronadashboard publiceerde 31 augustus een meting van 26 augustus van rwzi Dinther in Brabant met een extreem hoge uitkomst: 169.147 virusdeeltjes per milliliter rioolwater. Het landelijke gemiddelde op alle rwzi’s is in augustus gestegen van 400 naar 541 deeltjes. Het RIVM heeft voor de extreme piek op rwzi Dinther vooralsnog geen verklaring. Daarom is de meting op 1 september van het dashboard verwijderd.

De rwzi in Dinther zuivert het afvalwater uit de gemeenten Boekel, Uden, Meijerijstad en Bernheze. Volgens een woordvoerster van het RIVM is de hoge uitkomst gebaseerd op één meting. Op de dagen ervoor en erna zijn dergelijke hoge waarden niet gemeten. Ze benadrukt dat alle kwaliteitseisen voor de meting zijn gevolgd. “Voor elke meting geldt dat wij controles op RNA extractie en PCR uitvoeren. Ook doen wii duplometingen op twee targets van het virus N1 en N2. Het betekent dat wij detecteren op genen die specifiek zijn voor COVID-19.”

Onderzoek

Het RIVM onderzoekt de oorzaak van de hoge waarde. Het debiet waaraan de meting wordt gerelateerd, was volgens haar correct. “We weten ook dat er op de locatie geen bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, zoals grootschalige evenementen”.
De oorzaak is vooralsnog onbekend. “Dat hebben we verder uitgezocht door meerdere metingen voor en na 26 augustus uit te voeren op additionele rioolwatermonsters die door de waterschappen zijn genomen. Deze liggen wel binnen de standaardafwijking, en zijn inmiddels op het Nationale Coronadashboard te zien.”

Variabiliteit

KWR onderstreept het belang van frequent meten. “Er is altijd een zekere mate van variabiliteit in de analyse van afvalwater”, stelt Frederic Béen, onderzoeker in de groep Chemische waterkwaliteit en gezondheid. Daarom is het goed om wekelijks meerdere monsters te verzamelen. En niet de alleen conclusies te baseren op één monster. Er kan iets fouts zijn gegaan.”

Ook GertJan Medema, principal microbiologist bij KWR, kijkt op van de hoge uitschieter. “Als er bij ons iets fout gaat, is het tot nu toe altijd naar beneden. En niet extreem hoog, zoals nu bij Dinther.”

Meer virusdeeltjes blijkt uit Coronadashboard

De enorme piek aan virusdeeltjes is volgens hem alleen verklaarbaar als er veel meer virus in het riool zou zitten. Of dat er iets is wat ‘kruisreageert’ met de PCR. “Dat hebben we in huishoudelijk afvalwater nog niet gezien. Er zijn wel aanwijzingen dat in een enkel afvalwater, bijvoorbeeld in Woerden de verhouding tussen rioolconcentratie en teststraatdata wordt verstoord. Maar daar is het vrij constant.”

Alle Nederlandse rwzi’s worden nu meerdere keren per week bemonsterd op het influent en door het RIVM geanalyseerd op de aanwezigheid van coronadeeltjes. Vanaf het begin van metingen in sepetember vorig jaar, steekt rwzi Woerden veruit boven het landelijke gemiddelde. Anders dan op rwzi Dinther, zijn daar de gemeten waardes constant hoog. Ook hiervoor kan het RIVM geen verklaring geven. De laatste rioolwatermeting die het RIVM op de Nationale Coronadashboard heeft geplaatst voor rwzi Woerden gaf 3486 deeltjes. Dat alleen nog werd overtroffen door Schiermonnikoog met 4595 deeltjes.

meer nieuws uit de watersector.