Als er in een stad meer mensen besmet raken door corona, komen er via de ontlasting meer sporen van COVID-19 terecht in het riooL (Pixabay).

Het RIVM heeft vanaf 20 juli het aantal rwzi’s voor het nemen van rioolwatermonsters om corona aan te tonen met ongeveer 50 uitgebreid naar 80 locaties. “Het streven is om vanaf september rioolwater monsters van alle 300 rwzi’s te onderzoeken op de aanwezigheid van het coronavirus. Een validatiestudie zal uitwijzen wat het meest informatieve en efficiënte bemonsteringsschema is”, zegt Coen Berends, woordvoerder van het RIVM.

Het afvalwater van de 80 rioolwaterzuiveringsinstallaties is afkomstig van ongeveer 10 miljoen inwoners, bijna 60 procent van de Nederlandse bevolking. Bij de 50 nieuw toegevoegde rioolwaterzuiveringsinstallaties is gekozen voor een gelijke verdeling van installaties van verschillende omvang. Zo zijn plaatsen met veel en weinig inwoners vertegenwoordigd, ook is er gekozen voor meer landelijke spreiding van de installaties, stelt de woordvoerder.

Coronadashboard in ontwikkeling

Hoe kan het dat het coronadashboard nog slechts matig is gevuld met rwzi-gegevens? De woordvoerder stelt dat het ministerie van VWS hiervoor verantwoordelijk is. “Het dashboard is in ontwikkeling. De komende periode worden stap voor stap meer functies en gegevens toegevoegd. De rwzi-gegevens zijn afkomstig uit een pilot. De daadwerkelijke surveillance zijn we nu aan het opzetten.”

Oplevingen sneller vaststellen

Het is de bedoeling dat deze cijfers worden opgenomen in het al bestaande coronadashboard, zodat de verspreiding en eventuele oplevingen van het virus beter en in een vroeger stadium kunnen worden vastgesteld. Het RIVM is dit nu aan het inrichten en heeft hierover contact met de Unie van Waterschappen. De communicatie naar de gemeentes blijft overigens via de GGD-en verlopen.

Frequentie bemonstering 

De frequentie van bemonstering – dagelijks of wekelijks- wordt nog onderzocht en besproken. Hierover is nog geen besluit genomen, meldt de woordvoerder van het ministerie van VWS. De verwachting is dat in de tweede helft van augustus meer bekend is.