Het water in de grote rivieren, zoals hier in de Waal bij Nijmegen, staat extreem laag (foto: ministerie van IenW / Flip Franssen).

Rijkswaterstaat is 29 september gestart met het verwijderen van stenen op de vaste laag in de Waal bij Nijmegen. Over een traject van ongeveer twee kilometer zijn er op de vaste laag ‘bulten’ tot 30 centimeter hoog aanwezig. Passerende schepen die laag in het water liggen kunnen hierdoor, met name bij laag water, de vaste laag raken. De werkzaamheden duren volgens planning tot 4 december 2020.

De scheepvaart op de Waal zal naar verwachting weinig hinder ondervinden van de werkzaamheden. Wel zullen passerende schepen hun snelheid moeten aanpassen. Bij de onderhoudswerkzaamheden worden twee kraanschepen en twee duwboten met beunbakken ingezet om ongeveer 15.000 m3 stenen weg te halen op de vaste laag. De verwijderde stenen worden door Rijkswaterstaat in de erosiekuil naast de vaste laag gestort. Weinig hinder voor de scheepvaart

Schepen moeten snelheid aanpassen

Naar verwachting zal de scheepvaart op de Waal weinig hinder ondervinden van de onderhoudswerkzaamheden. Omdat de werkzaamheden in en direct naast de vaargeul plaatsvinden, zullen passerende schepen wel hun snelheid moeten aanpassen. We zetten mobiele scheepvaartbegeleiding en een Dynamisch Route Informatie Portaal (DRIP) in om de scheepvaart te attenderen op de werkzaamheden.

Noodklok

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat trok in juni vorig jaar 7,7 miljoen euro uit om de bevaarbaarheid van de Waal bij Nijmegen te verbeteren. Binnenvaartschepen hebben door erosie van de bodem en droogte last van de ondiepe rivierbodem. In oktober 2018 luidde het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) de noodklok. De lage waterstand zorgde er voor dat binnenvaartschepen veel minder lading mee konden nemen. Internationaal bestaan er afspraken gemaakt over een streefdiepte van 2.80 meter bij een lage afvoer. In de zomer van 2018 werd is duidelijk dat deze overeengekomen streefdiepte op de Waal niet werd gehaald. Het gemis aan waterdiepte ten opzichte van de streefdiepte liep in de zomer op tot 50 centimeter.