Averijhaven
Baggerdepot Averijhaven (foto: Van Oord).

Komende week start Rijkswaterstaat met voorbereidende werkzaamheden om de verontreinigde baggerspecie uit het depot Averijhaven te verwijderen. De circa 850.000 kubieke meter baggerspecie wordt met een schip getransporteerd naar het Rijksdepot De Slufter bij Rotterdam en daar definitief opgeslagen. Het baggerdepot is in 1979 ingericht om vervuilde baggerspecie uit het Noordzeekanaal tijdelijk op te slaan.

De Averijhaven is in 1967 gegraven voor het afmeren van schepen die in de problemen waren gekomen en op reparatie wachtten. Twaalf jaar later werd de haven in gebruik genomen als baggerslibdepot. Die functie had het tot 2012, maar sinds 2007 is er geen nieuwe baggerspecie meer bijgekomen. In 2020 is de opdracht verleend om de baggerspecie uit het depot te halen, zodat het depot opgeheven kan worden. Na het leeghalen, volgens planning in mei 2022, is het terrein klaar voor verdere gebiedsontwikkelingen: er zal een Energiehaven worden gerealiseerd.

Snijkopzuiger in het depot gehesen
De start van de werkzaamheden bestaat uit het aanvoeren van materieel en het inrichten van het bouwterrein. In augustus wordt een zogenaamde snijkopzuiger in het depot gehesen. Dit is een werktuig dat met behulp van een roterende snijkop de bagger van de bodem losmaakt en opzuigt. Vervolgens wordt de baggerspecie via een persleiding overgebracht op een transportschip voor vervoer richting De Slufter. Mogelijk gaat een klein (rest)deel van het slib naar Rijksdepot IJsseloog, gelegen aan de monding van de IJssel, in het Ketelmeer.

Beperkte overlast
Tijdens de werkzaamheden neemt aannemer Van Oord verschillende maatregelen om het werk veilig uit te voeren. De overlast voor de omgeving is beperkt. Tijdens de werkzaamheden blijven het strand en het uitkijkpunt bij het depot toegankelijk voor bezoekers. Ook de watertaxi en passerende schepen in het Noorderbuitenkanaal ondervinden geen hinder van de werkzaamheden.

Energiehaven
Na het verwijderen van de baggerspecie wordt het terrein van de Averijhaven overgedragen aan de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Port of Amsterdam en Zeehaven IJmuiden. Dit consortium ontwikkelt het terrein van de Averijhaven en een naastliggend terrein van Tata Steel tot Energiehaven. Het openbare haventerrein is gericht op offshore windactiviteiten en wordt een uitvalsbasis voor de realisatie van toekomstige windparken op de Noordzee. De ontwikkeling van de Energiehaven is een samenwerking tussen de partijen in het consortium, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Tata Steel.