Na het verwijderen van de baggerspecie wordt de Averijhaven ontwikkeld tot Energiehaven (foto: Van Oord).

Van Oord verwijdert in opdracht van Rijkswaterstaat baggerspecie uit het Averijhavendepot in IJmuiden. De Averijhaven is gebruikt als tijdelijk depot om vervuilde baggerspecie uit de regio IJmond op te slaan. Van Oord haalt de baggerspecie uit het depot om het op te slaan in één van de overige Rijksdepots. Zo ontstaat vanaf maart 2021 ruimte voor de realisatie van een haventerrein.

De Averijhaven is gebruikt als tijdelijk depot om vervuilde baggerspecie uit de regio IJmond op te slaan. De baggerspecie (ongeveer 850.000 m3) wordt nu door Van Oord uit het depot gehaald en opgeslagen in 1 van de overige Rijksdepots. Hiermee ontstaat ruimte voor de realisatie van een haventerrein. Naar verwachting starten de voorbereidende werkzaamheden in maart 2021 en duurt het project een jaar.

Ontwikkeling tot Energiehaven

Na het verwijderen van de baggerspecie wordt de Averijhaven ontwikkeld tot Energiehaven. Deze nieuwe haven vormt een belangrijke uitvalbasis voor de aanleg en het onderhoud van offshore windparken die de komende jaren in zee worden gebouwd. Het ministerie van IenW, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam hebben hiervoor een convenant ondertekend.

Baggermethode

Voor het verwijderen en transporteren van de baggerspecie uit de Averijhaven wordt gebruik gemaakt van een hydraulische baggermethode. De baggerspecie wordt door middel van een snijkopzuiger vanuit het depot via een volledig gesloten systeem overgebracht naar een transportschip. Hiervoor wordt een persleiding over de dijk van het depot aangelegd. De stabiliteit van de ringdijk wordt continu gemonitord door middel van een meetsysteem.

Transportbewegingen

Vervolgens wordt met het schip de bagger weggebracht naar Rijksdepot De Slufter. Op die manier wordt het aantal transportbewegingen en het aantal keer (ont-)koppelen van persleidingen geminimaliseerd. De mogelijkheid bestaat dat een klein (rest)deel van het slib naar Rijksdepot IJsseloog gaat.Het contract met Van Oord Nederland heeft een looptijd van 1,5 jaar en kent een opdrachtsom van ruim 18 miljoen euro.