Rijkswaterstaat start aanbesteding onderhoudscontracten uiterwaarden Rijn en Maas
Uiterwaarden bij de IJssel (foto: Rijkswaterstaat).

Rijkswaterstaat zet drie nieuwe onderhoudscontracten voor de uiterwaarden langs de Rijn en de Maas in de markt. De organisatie zoekt samenwerking met opdrachtnemers die het onderhoud verzorgen en zo bijdragen aan waterveiligheid en natuurbeheer. In de nieuwe contracten is een aantal verbeteringen doorgevoerd, in lijn met het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Op 31 augustus is er een startbijeenkomst voor deze aanbesteding.

De afgelopen jaren zijn rivieren in Nederland op veel plaatsen verruimd en uiterwaarden vergroot om meer water af te kunnen voeren. Hierbij is ook nieuwe natuur gemaakt. De wateroverlast kortgeleden, laat volgens Rijkswaterstaat zien dat goed onderhoud van de uiterwaarden van de Rijn en Maas zeer belangrijk is.

Die zijn volgens de organisatie onmisbaar voor de bescherming van vier miljoen mensen tegen hoogwater en voor ecologisch gezonde rivieren. Maar ook als leefgebied met een grote biodiversiteit, voor veel planten en dieren. Rijkswaterstaat zoekt de samenwerking met opdrachtnemers die de eerste vier jaar het beheer en onderhoud vorm gaan geven. Als beide partijen tevreden zijn, wordt dat tien jaar.

Doorontwikkeling onderhoudscontracten

Deze langlopende opdrachten dragen bij aan het doel om onderhoudscontracten van Rijkswaterstaat verder te ontwikkelen. Dat is één van de maatregelen uit het plan van aanpak, om te komen tot een vitale infrasector. In het plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’ staat hoe Rijkswaterstaat, marktpartijen en andere betrokkenen zich de komende jaren willen inzetten. Met onderzoek en experimenten ‘werken partijen stapsgewijs toe naar een vitale infrasector, die duurzaam, innovatief en financieel gezond is en waarbij sprake is van beheerste risico’s.’ Er zijn ruim 20 maatregelen gepland, waarvan de meeste al in 2020 zijn gestart.

Voor deze opdracht is een projectvisie uitgewerkt, die als basis het DOEN-gedachtengoed heeft. Hierin is het principe van het 2-fasen proces voor het eerst toegepast op een doorlopend onderhoudscontract. Waarbij een samengevoegd projectteam van Opdrachtgever en Opdrachtnemer werkt aan maximale klantwaarde. Daarbij is ook een aanbestedingsprocedure uitgewerkt waarbij gelijkwaardigheid tussen aanbesteder en gegadigden het uitgangspunt is: de aanbesteding is namelijk de start van een lange samenwerking.

Samen optrekken met sectororganisaties

Deze aanbesteding sluit aan bij het initiatief ’Project Match’. In maart 2021, ruim voor de start van de aanbesteding, vond het Match-evenement plaats voor geïnteresseerde marktpartijen. Door het unieke karakter van deze opgave, heeft Rijkswaterstaat met het Match evenement nieuwe partijen gemobiliseerd. Ook hielp de organisatie marktpartijen om al voor de start van de aanbesteding nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Doel is om zo het beste team voor de opdracht te formeren.

Planning en meer informatie

Op 31 augustus is er een startbijeenkomst, waarin Rijkswaterstaat algemene informatie over de aanbesteding verstrekt. Belangstellenden kunnen zich daarna tot 1 oktober 2021 aanmelden. Hierna start de aanbesteding met een korte concurrentiegerichte dialoog. Meer informatie en aanmelden kan via TenderNed. Verwachting van de gunningsbeslissing is in februari 2022.

meer nieuws uit de watersector.